Skip til primært indhold

Sønderborg Sygehus skal måske lave mad til Sønderborgs ældre

En arbejdsgruppe skal undersøge om køkkenet på sygehuset i Sønderborg fremover kan levere mad til de borgere i Sønderborg Kommune, der får leveret mad via den kommunale madservice.

Sønderborg Kommune har rettet henvendelse til Region Syddanmark og spurgt, om køkkenet på sygehuset i Sønderborg er interesseret i at levere mad til de borgere i Sønderborg Kommune, der får leveret mad via den kommunale madservice.

Derfor har regionen og kommunen nu nedsat en fælles administrativ arbejdsgruppe, som skal se nærmere på sagen. Forretningsudvalget i Region Syddanmark blev den 9. oktober orienteret om sagen.

- Jeg synes det er en spændende idé, som Sønderborg Kommune her præsenterer. Vi har et stort køkken på sygehuset, og som udgangspunkt vil vi gerne lave mad til de ældre i kommunen. Nu nedsætter vi en fælles arbejdsgruppe til at se nærmere på sagen, og så håber vi ikke at bureaukratiske regler kommer til at spænde ben for den gode idé, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Privat samarbejdspartner skal inddrages

Som lovgivningen er på området, kan Region Syddanmark ikke formelt set sælge mad til en kommunal madservice. Derfor skal der laves en konstruktion, der inddrager en privat samarbejdspartner. Det er også en opgave for den fælles arbejdsgruppe at beskrive, hvordan det kan lade sig gøre.

Sønderborg Kommune har i øjeblikket kontrakt med Det danske Madhus om den kommunale madlevering. Kommunens kontrakt med Det danske Madhus løber frem til 31. marts 2015.

- Vi har taget kontakt til regionen, fordi det er oplagt at anvende regionens eksisterende produktionsapparat og bygninger. Det giver rigtig god mening, også set ud fra et klima- og bæredygtighedsperspektiv, at have madproduktionen tæt på brugerne. Derudover fastholder vi udvikling, vækst og arbejdspladser i Sønderborg, siger borgmester Aase Nyegaard.

Madproduktionen omfatter ca. 230.000 hovedretter og 200.000 biretter årligt til borgere i eget hjem og på fire af kommunens plejecentre. Der er tale om køle-vacuumpakket mad, der leveres til borgeren og plejecentret en gang om ugen, og borgerne har valgfrihed mellem 14 ernæringsrige og lækre retter hver uge.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, mobil 4032 5210

Borgmester Aase Nygaard, Sønderborg Kommune, mobil 2790 0218

Direktør i sundhed Per Busk, Region Syddanmark, mobil 2946 7125

Direktør i Social og Sundhed Tim Hansen, Sønderborg Kommune, mobil 2790 5061

APPFWU01V