Skip til primært indhold

Frivillighed i fremtiden

Regionsrådet i Region Syddanmark diskuterede 28. oktober mulighederne for øget inddragelse af frivillige i regionens arbejde.

Bloddonorer, førstehjælpere og medhjælpere på de regionale informationstilbud i psykiatrien. Frivillighed er allerede en del af arbejdet i Region Syddanmark, og derfor vil regionsrådet nu se på, om det er muligt at bruge frivillige i flere sammenhænge.

- Det er oplagt, at vi kigger på, hvor frivillige vil kunne give merværdi i sundhedsvæsenet. Det er vigtig at understrege, at vi ikke er interesserede i, at de frivillige skal overtage opgaver fra vores personale, men at de i stedet bliver et supplement til vores læger, sygeplejersker, sosu-assistenter og pædagoger, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Regionsrådets diskussion er led i de temadrøftelser, som regionsrådet gennemfører, hvor politikerne har mulighed for at debattere større emner.

Fast bestanddel af det danske samfund
Frivillighed og foreningsliv har i mange år været uløseligt forbundet med Danmark fra sportsforeninger til kulturforeninger, og de frivillige har allerede gjort deres indtog i regionens arbejde.

På sundhedsområdet har eksempelvis bloddonorer, frivillige tilknyttet regionens hospices og de frivillige førstehjælperordninger allerede åbnet døren.

Inden for psykiatrien har man blandt andet frivillige som en del af PsykInfo, der er regionernes rådgivningscentre, og de frivillige bliver også brugt i et samarbejde mellem Center for traume- og torturoverlevere og Dansk Flygtningehjælp og Red Barnet.

Det sociale område gør i mindre grad brug af frivillige, og brugen har primært været i form af besøgsvenner til enkelte beboere.

Godt supplement til et travlt væsen

I de kommende år skal sundhedsvæsenet løse flere og flere opgaver, og derfor kan der være behov for at tænke nyt og gøre op med den traditionelle måde at løse opgaverne på.

Flere behandlinger og flere ældre betyder blandt andet, at regionerne og sygehusene er tvunget til at fokusere deres kræfter på at behandle patienter. Regionsrådet debatterede i forlængelse af dette, hvorvidt de frivillige vil kunne skabe merværdi og livsglæde for patienterne på sygehusene og beboerne på regionens sociale tilbud.

Regionsrådet besluttede på baggrund af debatten, at der skal udarbejdes en egentlig regional strategi for det frivillige område i Region Syddanmark. Sundhedsudvalget har allerede drøftet det frivillige område og psykiatriudvalget og socialudvalget skal også vende mulighederne på kommende møder.

Resultaterne af disse drøftelser vil indgå i arbejdet med et oplæg til frivillighedsstrategien.

Yderligere informationer:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 2946 7125
Psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark 2920 1020

APPFWU01V