Skip til primært indhold

Hvordan har du det? Det vil din region gerne vide igen

I disse dage dumper et spørgeskema med i alt 82 spørgsmål om højde, vægt, motion, madvaner og trivsel generelt ind ad brevsprækken hos 56.300 tilfældigt udvalgte borgere i Region Syddanmark.

Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner er igen gået sammen om at undersøge syddanskernes helbred som led i den landsdækkende sundhedsunder-søgelse ”Hvordan har du det? 2013”.

Svarene kan give indblik i, hvordan borgernes sundhed har udviklet sig, siden undersøgelsen blev gennemført første gang i 2010.

Synes 8 ud 10 syddanskere fx stadig deres helbred er godt? Spiser tre ud af fire syddanske kvinder fortsat frugt dagligt? Og dyrker mere end halvdelen af syddanskerne også i 2013 lettere motion hver dag?

Derfor er svarene vigtige

Mange af de sygdomme, vi danskere døjer med i dag – fx diabetes 2, KOL og stress – kan forebygges, hvis der gribes tidligere ind. Det er sygdomme, som griber voldsomt ind i hverdagen for dem, der bliver ramt. Og sygdomme, som koster samfundet mange penge.

Regionråds- og kommunalpolitikerne kan bruge borgernes svar som et effektivt værktøj, når de skal prioritere og planlægge sundhedsindsatsen.

- Hvert eneste svar har stor værdi for vores fremtidige planer og visioner på sundhedsområdet. Når den enkelte borger udfylder spørgeskemaet, er han eller hun direkte med til at påvirke sundhedsindsatsen ikke blot i Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner, men også på nationalt plan, siger regionsrådsformand, Carl Holst (V).

Godt og vel en kvart million danskere bliver spurgt til deres helbred i den nationale sundhedsundersøgelse ”Hvordan har du det?”, der går på tværs af kommuner og regioner, og som er den største af sin art.

Svarene giver sundhedsvæsenet en enestående mulighed for at skride tidligt ind for at forebygge og behandle sygdommene samt at følge udviklingen i folkesundheden.

Der udlodder en række præmier bl.a. kontanter, iPhone 5 og iPad minis til de borgere i Region Syddanmark, der tager sig tid til at besvare spørgeskemaet.

Fakta

  • Den nationale sundhedsundersøgelse ”Hvordan har du det?” gennemføres for anden gang i 2013. Det bliver derfor muligt at se på, hvordan sundheden i befolkningen har udviklet sig gennem de seneste tre år. Den nationale undersøgelse giver også en unik mulighed for at sammenligne data på tværs af kommuner og regioner samt give et overordnet nationalt billede af danskernes sundhedstilstand.
  • Spørgeskemaet bliver sendt ud til godt en kvart million tilfældigt udvalgte borgere i Danmark 30. januar 2013. Resultatet af svarene forventes klar i foråret 2014.
  • 2.500 tilfældigt udvalgte borgere i 20 af de i alt 22 kommuner i Region Syddanmark får tilsendt spørgeskemaet. I Odense Kommune er det 5.000 borgere og i Fanø Kommune er det 1.300 borgere.
  • 28 af de i alt 82 spørgsmål i spørgeskemaet er helt unikke for Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner.
  • Region Syddanmark har indgået samarbejdsaftale om sundhedsundersøgelsen med Statens Institut for Folkesundhed, som varetager dataindsamling, dataanalyse og afrapportering.
  • Spørgeskemaet er resultatet af den aftale om organisering og finansiering af sammenlignelige sundhedsundersøgelser for alle regioner og kommuner, som Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet indgik 23. januar 2009.
  • Den nationale sundhedsundersøgelse vil blive gentaget hvert fjerde år.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, telefon 4032 5210
Projektleder Ingvild Gundersen Little, Region Syddanmark, telefon 2155 1788

APPFWU02V