Skip til primært indhold

Patientinddragelse giver bedre patientoplevelse

De syddanske patienter skal tage et større ansvar for deres egen sundhed og behandlingsforløb. Det mener regionsrådet i Region Syddanmark. Men patienterne skal ikke klare det hele selv. Det skal ske i tæt samarbejde med sundhedspersonalet, der med mere uddannelse og ny teknologi i bagagen skal forbedre fremtidens behandling.

Morgendagens patienter forventer i høj grad at blive involveret i og informeret om deres behandlingsforløb. Den forventning kommer ikke kun sundhedsvæsenet til gavn og glæde, for mere aktive patienter giver bedre muligheder for at tilpasse behandlingen til den enkelte patient. Det var temaet, da regionsrådet i Region Syddanmark i dag tog hul på en temadebat om patientinddragelse. 

- Dagens temadebat er på dagsordenen, fordi den fremtidige patientinddragelse på mange måder vil komme både sundhedsvæsenet og patienten til gode. For det første viser det sig, at patientinddragelse er lig med en hurtigere diagnose. Og det handler også om større tilfredshed, bedre forståelse af råd og vejledning samt større sikkerhed for patienten, siger formanden for Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan, Poul-Erik Svendsen (S).

Fra passiv til aktiv medspiller

Historisk set har patientinddragelsen ofte været fokuseret på f.eks. information om behandlingsgaranti eller høringssvar fra patientforeninger.

Men i dag og fremover vil fokus især rette sig mod de mange nye teknologiske muligheder, der både giver patienterne mulighed for at deltage aktivt i behandlingen og kan gøre behandlingen så individuel som mulig.

- Det er vigtigt at huske, at det er patienten, der er eksperten i sit eget liv. Patienten har en stor viden om sin egen sygdomshistorie, egne ressourcer og sin oplevelse af behandlingsforløbet. Modsat har personalet det store overblik og den faglige viden, som patienten ikke nødvendigvis har øje for. Begge dele er vigtige for den gode patientoplevelse og en mere individuelt tilrettelagt behandling, siger Poul-Erik Svendsen. 

Patientinddragelse er vejen frem

Ved dagens temadebat var der stor enighed om vigtigheden af patientinddragelse. Et af hovedemnerne i diskussionen centrerede sig blandt andet om, hvordan man som patient kan søge inddragelse, og hvordan regionen kan sikre, at det sundhedsfaglige personale er klædt på til opgaven:

- Hele samfundet går i retning af mere inddragelse, hvilket kun er en naturlig udvikling, men det betyder ikke, at vi bliver umyndiggjorte. Se bare på, hvilke muligheder, internettet har givet os for at deltage, søge oplysninger og blive inddraget. Som patienter er det vigtigt, at vi ikke bliver for passive. Vi skal leve som Sundhedsvisionen lægger op til, siger John Lohff (C)

- Patientinddragelse er grundlæggende. Det handler om kultur, kommunikation og om at se patienten som et aktiv. Men uddannelsen af personalet, så de formår at inddrage patienterne, er helt afgørende. Patientinddragelse vil give os en væsentlig bedre kvalitet i behandlingen, og ved at inddrage patienterne, kan vi også undgå en masse misforståelser, siger Ida Damborg (SF).

Under debatten var der desuden stor enighed om, at der skal ses specifikt på, hvordan udsatte grupper, der ikke umiddelbart søger inddragelse eller ønsker den, kan tilgodeses.

Der skal arbejdes videre med problematikken, så sundhedspersonalet i fremtiden vil kunne spotte dem, der ikke selv kan kræve, bede om eller søge om inddragelse.

Fakta:

Patientinddragelse er et centralt emne i Region Syddanmarks sundhedsvision fra 2011. Visionens slogan er: ”Du tager ansvar for din sundhed, sammen tager vi hånd om din sygdom.”

I hele 2012 satte Region Syddanmark patientinddragelse på dagsordenen.

Patientinddragelse indgår også som et fokusområde i regionens ’Strategi for kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet 2011-2014.’ Patientinddragelse er under overvejelse som fokusområde i den kommende sundhedsplan. Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan har i den forbindelse haft temaet til drøftelse flere gange det seneste år.

På alle regionens sygehuse er der allerede gang i projekter og indsatser om patientinddragelse.

Temadrøftelsen på regionsrådsmødet tog udgangspunkt i Sundhedsvisionen, samt i de indsatser og projekter, der er igangsat på sygehusene i Region Syddanmark

Yderligere informationer:

Formand for Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan, Poul-Erik Svendsen (S), Region Syddanmark, 
Regionsrådsmedlem, John Lohff (C), Region Syddanmark, mobil 2081 0130
Regionsrådsmedlem, Ida Damborg (SF), Region Syddanmark, mobil 2059 8949
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 2946 7125

Kontaktperson

APPFWU01V