Skip til primært indhold

Det dansk-tyske samarbejde udvides til Bruxelles

Regionsrådsformand Carl Holst og ministerpræsident Peter Harry Carstensen skrev mandag i Bruxelles under på et stærkere samarbejde mellem de syddanske og slesvig-holstenske kontorer i Bruxelles. Første fælles arrangement er allerede i støbeskeen.

Mandag 5. marts gav regionsrådsformand Carl Holst (V) og ministerpræsident Peter Harry Carstensen hinanden hånd på, at Region Syddanmark og Slesvig-Holsten fremover ikke kun vil samarbejde på de hjemlige fronter i den dansk-tyske region.

Samarbejdet strækker sig nu også til Bruxelles, hvor de to regioners EU-kontorer fremover vil arbejde tættere sammen om at opnå indflydelse på EU’s beslutninger.

Vægt bag ordene

Det Syddanske Bruxelles-kontor ejes i fællesskab af Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner, og Hanse-Office repræsenterer både Slesvig-Holsten og Hamborg. Håbet er, at kontorerne har større chance for at tale regionens sag, hvis de gør det med fælles stemme. Samtidig er det planen, at man vil gå sammen om årlige arrangementer, gennemførelse af projekter og videndeling.

- Vi får større vægt bag ordene, når vi går sammen om nogle synspunkter i EU. Der træffes mange vigtige beslutninger i Bruxelles, der får indflydelse på vores region, og jeg er meget glad for, at det dansk-tyske samarbejde nu også breder sig hertil, siger Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Han håber, at den fælles tilkendegivelse i Bruxelles er første skridt på vejen til et mere formelt samarbejde på EU-området.

Fælles energikonference

Den dansk-tyske delegation, som ud over Carl Holst og Peter Harry Carstensen bestod af formand for Region Sjælland, Steen Bach Nielsen (A), mødte blandt andet Johannes Hahn, kommissær for regionalpolitik, Janusz Lewandowski, kommissær for finansiel programmering og budget, samt energikommissær Günther Oettinger.

På mødet med sidstnævnte kom den første konkrete idé til et dansk-tysk tiltag på bordet. Det drejer om en fælles konference på energiområdet, som især skal fokusere på, hvordan man sikrer den grænseoverskridende infrastruktur for el og gas-forsyning.

På energiområdet er den dansk-tyske region allerede langt fremme i EU-sammenhæng, og regionen blev igen og igen fremhævet som en mønsterregion.

Den regionale synsvinkel

De tre politikere benyttede derfor lejligheden til at sætte fokus på, at også de stærke regioner fremover skal have del i erhvervsudviklingsmidler fra EU. Der er ellers røster fremme om, at midlerne til regionale vækstinitiativer fremover bør kanaliseres videre til de mindst udviklede regioner i Europa.

- De mindre udviklede regioner skal selvfølgelig have deres store del af kagen, men man må ikke glemme de stærke regioner. De kan være med til at trække hele EU’s udvikling i den rigtige retning. Jeg fornemmede, at kommissærerne havde forståelse for den holdning, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Fakta

  • Det Syddanske Bruxelles-kontor er ejet og drevet af Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen.
  • Bruxelles-kontoret har ti medarbejdere og er ledet af en bestyrelse bestående af fem kommunalvalgte politikere, ét medlem fra Syddanmarks Vækstforum samt to medlemmer fra regionsrådet.
  • Det Syddanske Bruxelles-kontor hjælper institutioner, offentlige myndigheder og virksomheder med internationalt samarbejde og internationale udviklingsprojekter.
  • Hanse-Office repræsenterer Slesvig-Holstens og Hamburgs interesser i Bruxelles. Kontoret har ca. 15 medarbejdere.
APPFWU01V