Skip til primært indhold

Ane Mette Ruge skal udsmykke hovedindgange til sygehuse

Bedømmelseskomitéen i Region Syddanmark har fredag enstemmigt valgt Ane Mette Ruge til at udsmykke hovedindgangene til de nye sygehuse i Aabenraa.

Det bliver kunstneren Ane Mette Ruge der skal stå for den kunstneriske udsmykning af hovedindgangene ved de to nye sygehuse i Aabenraa – Akutsygehuset for Sygehus Sønderjylland og Psykiatriens nye sygehus – som bliver placeret dør om dør.

Det har Bedømmelseskomitéen i Region Syddanmark fredag enstemmigt besluttet efter en vurdering af tre udvalgte kunstneres forslag til udsmykning af de tre indgangspartier ved henholdsvis sygehuset, skadestuen og hos psykiatrien.

- Vi havde tre gode forslag at vælge imellem. I komitéen var vi dog enige om, at Ane Mette Ruges forslag havde noget særligt over sig. Hun formår at trække naturen med ind i sygehuset på en spændende måde. Jeg er sikker på, at det bliver godt,  siger Carl Holst (V) regionrådsformand og formand for bedømmelseskomitéen.

Ane Mette Ruge, der er kendt som videokunstner og fotograf og bl.a. er medlem af kunstsammenslutningen Decembristerne, har udarbejdet et forslag til et kunstværk, hvor den funktionsbestemte tid som både patienter, medarbejdere og besøgende bliver præget af på sygehusene, indgår.

I kunstværket indgår døgnets rytme og dagslysets skiften til en mere organisk tid, blandt andet ved at lade motiver og farver fra en fredskov indgå i den kunstneriske bearbejdning i både gulvbelægning, vægdekorationer og lysopsætningen.

De to andre udpegede kunstnere i konkurrencen var billedkunstneren Ann Lislegaard og billedhugger Henrik Bjørn Andersen.

Grundig proces før valg

Forinden er der gået mere end et år, hvor de involverede kunstnere, medarbejdere og ledere fra begge sygehuse har drøftet muligheder og interesserne for det fælles kunstprojekt, ligesom både kunsteksperter og politikere har vurderet forslagene fra de tre udvalgte kunstnere.

Kunstnerne er alle valgt at Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum under Statens Kunstfond ud fra deres erfaring, kompetencer og internationale niveau, og de har siden et besøg i juni i Aabenraa frem til november arbejdet med skitser til deres bud på en stedspecifik kunst i indgangspartierne.

Samtidig har det været et kriterium, at det valgte forslag kan bruges for alle tre indgange, at det kunstneriske indtryk har en varig karakter og bliver udført i solide materialer, som er modstandsdygtige over for det naturlige slid, som der vil være på et sygehus. Der er desuden lagt vægt på, at det valgte værk bliver et vartegn for de nye sygehuse og skal være medbestemmende for beslutninger her om farvevalg, design og skiltningen.

Endelig har det indgået i bedømmelsen, at det valgte værk udviser forståelse for sygehusenes vilkår og tager hensyn til de kommende brugere af stedet – patienter, pårørende og medarbejdere – og at der på de forskellige lokaliteter er en markant forskel i brugergrupper og deres situation.

De tre udvalgte kunstværker har i løbet af december været til vurdering i Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum, i Arbejdsgruppen for Kunst i Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien, udvalgte organisationer og repræsentanter for direktionerne, inden Bedømmelseskomitêen i Region Syddanmark fredag traf den endelige beslutning om valg af kunstværk.

Tre millioner til kunstværk

Der er afsat en ramme på tre mio. kr. for indkøbet af kunstværket, herunder et kunstnerhonorar på 400.000 kr.

Det er nu planen, at skitserne til det valgte kunstværk skal præsenteres for medarbejdere og offentligheden i januar, mens den endelige indvielse af værket først sker i forbindelse med ibrugtagningen af de nye sygehuse i løbet af 2014, afhængig af tidsplanerne for byggeriet.
I følge loven skal en vis andel af byggesummen på alle større offentlige byggerier bruges til kunst og udsmykning. For Sygehus Sønderjyllands og Psykiatriens byggeri i Aabenraa beløber denne sum sig samlet set til i alt 4,852 mio. kroner.

Yderligere oplysninger:

Regionrådsformand og formand for bedømmelseskomitéen Carl Holst, Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

FAKTA:

Ane Mette Ruge er født 1955, dansk videokunstner og fotograf; studier i bl.a. Danmark og Mexico.

Foruden videokunst arbejder hun med fotografi, lydkunst og installation, ofte med hverdagsagtige elementer. 1981 var hun medstifter af Værkstedet Værst.
Siden 1986 har Ane Mette Ruge været medlem af opera- og teaterorganisationen Holland House.
I 1999 modtog hun Eckersbergs Medalje, og i 2004 blev hun medlem af Decembristerne.

Følgende medlemmer af regionsrådet i Region Syddanmark har udgjort bedømmelseskomitéen:

Carl Holst (V)

Bjarne Juel Møller (O)

Sonny Berthold (V)

Jens Møller (V)

Andrea Terp (S)

Pia Tørving (S)

Henrik Møller (SF)

Bente Gertz (S)

 

Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i det Offentlige Rum:

Billedkunstner Søren Jensen (formand)

Billedkunstner Jens Haaning

Arkitekt Marianne Levinsen

APPFWU01V