Skip til primært indhold

200 ansøgninger på et år

Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i Region Syddanmark har netop udgivet beretningen for årets arbejde.

I 2010 behandlede samrådet 200 henvendelser.

Ansøgningerne fordelte sig således:

  • 182 ansøgninger om tilladelse til abort efter udløbet af 12. graviditetsuge
  • 7 ansøgninger om tilladelse til abort fra unge under 18 år
  • 3 ansøgninger om tilladelse til fosterreduktion
  • 8 ansøgninger om tilladelse til sterilisation

Hvem får afslag og hvem får lov?

I langt de fleste tilfælde gives der tilsagn om abort, hvis der er tegn på misdannelser. Kun fire ud af 93 ansøgninger på denne baggrund fik afslag i 2010. Antallet af afslag i denne kategori matcher de foregående år.

Drejer ansøgningen sig om abort pga. sociale forhold, ser det lidt anderledes ud. Gennemsnitlig over de seneste fire år er der givet 10 afslag årligt. I 2010 blev der givet afslag til 15 af 71, der søgte om tilladelse til abort pga. sociale forhold.

Eksempel på et afslag er en 25-årig kvinde, der er gravid i 19. uge. Sammen med sin forlovede har hun i forvejen to velfungerende børn. Kvinden forventes at afslutte uddannelse i løbet af et halvårs tid og er pt. på SU. Faderen har fast indtægt. Parrets økonomi er anstrengt. Bolig- og familiære forhold er gode. Selvom samrådet har forståelse for familiens pressede situation, mener man ikke, det kan begrunde tilladelse til abort på social indikation specielt ikke så sent i graviditeten. Man lægger vægt på, at familien trods presset er velfungerende og med god støtte i nærmeste familie.

I de otte ansøgninger om sterilisation blev der givet syv tilladelser og et afslag. Når der gives afslag i disse sager, skyldes det oftest, at muligheder for anvendelse af prævention ikke skønnes at være udtømt.

Fakta
Altid kvinden der ansøger

Som reglerne er i Danmark, kan kvinder frit vælge at få afbrudt en graviditet, hvis det sker inden 12. graviditetsuge. Når en kvinde ønsker abort efter 12. graviditetsuge, skal samrådet tage stilling til, om ansøgningen kan imødekommes. Baggrunden for en tilladelse kan f.eks. være, hvis man skønner, at kvinden ikke magter barnet pga. sociale, helbredsmæssige eller psykiske årsager. Eller hvis der er tegn på svære misdannelser eller genfejl hos fosteret, hvilket er baggrunden for størstedelen af ansøgningerne.

Det er altid kvinden selv, der tager initiativ til en sag om abort efter 12. graviditetsuge.

Ankenævnet

Ansøgeren har mulighed for at anket afslaget til Det nationale Ankenævn for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation. 10 ansøgere fra Region Syddanmark ankede i 2010, det afslag de havde fået. Ankenævnet stadfæstede otte afgørelser og ændrede to afslag til tilladelser.

Samrådets sammensætning

Opgaverne omkring abort, fosterreduktion og sterilisation er samlet i Sundhedsstabens interne ledelsessekretariat i regionshuset i Vejle.
Samrådet består af tre medlemmer; en speciallæge i gynækologi, en speciallæge i psykiatri eller læge med særlig socialfaglig baggrund samt en regionsmedarbejder med juridisk baggrund.

I visse tilfælde, hvor der kræves speciallægeerklæringer, hentes der psykiatrisk bistand udefra. Det skete 24 gange i 2010, hvilket svarer til niveauet de foregående år.

Hurtig sagsbehandling

En ny sag i samrådet starter oftest på baggrund af en telefonisk henvendelse fra sygehuset. En sag, hvor der er tale om abort på medicinsk indikation – altså tegn på misdannelser – afgøres som oftest i løbet af et par dage.

I sager om svangerskabsafbrydelse begrundet i sociale forhold, sker afgørelsen typisk indenfor en uge. I de tilfælde etableres der først et møde mellem ansøger og sagsbehandler, oftest i kvindens eget hjem.

APPFWU02V