Skip til primært indhold

Psykiatrien i Region Syddanmark er landets mest produktive

Psykiatrien i Region Syddanmark placerer sig i toppen sammenlignet med de øvrige psykiatrier i Danmark. Det er hovedkonklusionerne i en analyse af psykiatrien i Region Syddanmark, som det syddanske regionsråd godkendte på mødet 24. oktober.

Således gælder det, at produktiviteten er landets højeste (2009 tal), fordi Region Syddanmark har den laveste udgift pr. patient, den største aktivitet pr. udgiftskrone, flest patienter pr. læge/psykolog og den største andel af patienter i ambulant behandling.

René Lundegaard (DF) er midlertidig formand for regionens Psykiatriudvalg, og han ser analysen som et godt udgangspunkt for den videre udvikling af psykiatrien:

- Jeg er glad for, at rapporten viser, at vi grundlæggende har en rigtig god psykiatri i Region Syddanmark, men vi skal ikke hvile på laurbærrene. Analysen skal ses som et supplement til den psykiatriplan, som vi er i fuld gang med at føre ud i livet, og anbefalingerne i rapporten skal medvirke til, at man som psykiatrisk patient får den samme gode behandling – uanset om man bor på Fyn, i Tønder eller i Vejle.

Sammenligning på økonomi, produktivitet og kvalitet

I rapporten "Økonomi, produktivitet og kvalitet" sammenlignes psykiatrien i Region Syddanmark med de øvrige regioners psykiatri, ligesom de enkelte psykiatriske afdelinger i regionen sammenlignes på parametrene økonomi, produktivitet, kvalitet og storbyeffekt.

Analysen viser også, at tilgængeligheden og den patientoplevede tilfredshed generelt er høj.

Derimod kan analysen ikke påvise, at der skulle være tale om, at de psykiatriske afdelinger i de større byer har større udfordringer på grund af demografien – den såkaldte storbyeffekt.

Kursen sat mod større lighed i behandlingen

For at opnå målet om større lighed i behandlingen har rapporten følgende anbefalinger:

- Den psykiatriske forskning skal styrkes, og der skal fortsat være fokus på rekruttering af speciallæger

- Problemerne med ventelisterne i børne- og ungdomspsykiatrien skal løses. Der er især problemer i Odense, hvor der allerede nu er iværksat initiativer

- Der skal ske harmonisering mellem de enkelte afdelinger, så der bliver et mere ensartet behandlingstilbud

- Der skal fortsat arbejdes med løbende produktivitetsforbedringer

Fakta

Da budget 2011 blev vedtaget sidste efterår besluttede regionsrådet, at få udarbejdet en større analyse af psykiatrien i Region Syddanmark. Baggrunden var blandt andet, at der er stor forskel i produktiviteten mellem de forskellige afdelinger.

Analysen er udarbejdet af Region Syddanmarks Afdeling for Sundhedsøkonomi i samarbejde med psykiatrien i Region Syddanmark.

Psykiatri- og socialdirektør Agnete Philipsen og psykiatriens sygehusledelse har været styregruppe for analysearbejdet.

APPFWU01V