Skip til primært indhold

Pæn stigning i søgningen til de almene gymnasier i regionen

Der er grund til at glæde sig over ansøgertallet til de almene gymnasier i regionen. Sammenlignet med sidste år er tallet steget med 4,7 %, og det er et skridt i den rigtige retning i forhold til at leve op til målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

- Det er godt at se, at flere unge mennesker søger en almen gymnasieuddannelse. I Region Syddanmark har vi gennem Syddansk Uddannelsesaftale fokus på at skabe bedre overgange mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, for vi ved, hvor vigtigt det er, at de unge kommer godt i gang med en uddannelse, siger Lasse Krull (C), der er formand for udvalget for Regional Udvikling.

Tallene for hele regionen viser, at det især er gymnasierne i trekantområdet og på Fyn, der har oplevet stigningen, mens det er gået en smule tilbage i Sønderjylland og i Sydvestjylland. Samtidig ses en tendens til en mindre søgning til de erhvervsgymnasiale uddannelser (HHX, HTX) i regionen.

- Det er stadig vigtigt at sørge for, at de unge bliver fastholdt på ungdomsuddannelserne. Der er desværre for mange, der falder fra undervejs, og det kan være utrolig svært at få dem i gang med en anden uddannelse igen, siger Lasse Krull.

I 2010 satte regionsrådet 20 mio. kr. af til to projekter, der netop har som mål at fastholde de unge, mens de er i gang med deres ungdomsuddannelse.

Først efter sommerferien er der overblik over, hvor mange unge i alt der har valgt en ungdomsuddannelse. Tallene for, hvor mange der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen er først klar i august. Sidste år valgte 70 % en gymnasial uddannelse, mens 30 % søgte optagelse på en erhvervsuddannelse. 

 

APPFWU01V