Skip til primært indhold

Ingen indeklimarisiko i boliger i Grindsted

Region Syddanmark har i løbet 2010 undersøgt et område sydvest for fabriksgrunden for at finde ud af, om der kunne være en risiko for, at indeklimaet i boligerne i området var påvirket af forureningen i grundvandet.

- Der kunne være en påvirkning af indeklimaet og for at få skabt en afklaring, har vi gennemført denne undersøgelse. Vi er nu glade for at kunne konstatere, at det forurenede grundvand ikke giver indeklimaproblemer, siger formanden for Grindstedudvalget, Bent Beckmann (C).

Det er området mellem fabriksgrunden og åen, der er blevet undersøgt med poreluft- og grundvandsundersøgelser. På baggrund af de undersøgelser vurderer jordforureningsafdelingen, at afdampning fra forurening ikke udgør nogen risiko for indeklimaet i områdets boliger.

Regionen fortsætter det øvrige arbejde med bla. at vurdere forureningen fra banegravsdepotet.

Fakta

  • Der er udført 4 målerunder fra juli til november 2010
  • Der er målt poreluft i 272 punkter – 84 i snit 1 og 188 i snit 2
  • Der er udtaget vandprøver i 17 punkter – 4 i snit 1 og 13 i snit 2.
APPFWU02V