Skip til primært indhold

Regionsrådet spørger borgerne til råds

Mødregrupper i Vejle, havnearbejdere i Esbjerg og brugere af Kirkens Korshærs varmestue i Sønderborg er blandt de grupper af borgere, som i slutningen af februar og begyndelsen af marts får besøg af regionsrådspolitikerne.

Formålet med møderne er, at borgerne med holdning og viden skal bidrage til udviklingen af en ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Visionen skal afstikke retningen for fremtidens sundhedsvæsen i regionen.

Medlem af regionsrådet for Socialdemokraterne og formand for visionsudvalget Poul-Erik Svendsen ser frem til at møde borgerne.

- Med SundhedsKaravanen får vi som politikere en unik mulighed for at møde borgerne på deres hjemmebane. Jeg ser frem til at lytte til deres synspunkter og håber, vi får nogle gode og stærke input til det videre arbejde, siger Poul-Erik Svendsen.

Politikernes roller er primært at være lyttende og observerende, så de får input, som skal bruges i arbejdet med at udvikle visionen. Det er målet, at politikerne i alt skal møde 400-600 borgere.

Rundtur i regionen

I alt fem byer får besøg af karavanen, som bliver rundet af med et borgertopmøde i Middelfart. I Esbjerg, Vejle og Sønderborg bliver politikerne transporteret rundt i bus til tre forskellige steder i byerne, hvor de møder borgerne.

I Odense er dagen henlagt til Innovationscentret, som er regionens legeplads for udvikling af sygehusbyggeri. Her skal designere, musikere, forskere m.fl. arbejde med fremtidens sundhedsvæsen i form af f.eks. skitser og skuespil.

Borgerne samles til topmøde

6.000 borgere i regionen modtager i disse dage en invitation til det afsluttende borgertopmøde i Middelfart, hvor programmet bl.a. står på et visionsspil. Af inviterede udvælges 200 deltagere som med udgangspunkt i erfaringerne fra SundhedsKaravanen skal nå frem til tre overordnede visionsformuleringer indenfor sundhed og psykiatri. Resten af dagen bliver brugt på at drøfte prioritering af ressourcer inden for sundhedsvæsenet.

Borgerne har også mulighed for at komme til orde på sundhedskaravanen.nu, hvor man også kan læse mere om projektet herunder, hvilke grupper af borgere, der skal besøges.

SundhedsKaravanen i Region Syddanmark runder følgende steder:

  • SundhedsTour i Esbjerg, tirsdag den 22. februar 2011
  • SundhedsTour i Vejle, onsdag den 23. februar 2011
  • SundhedsTour i Sønderborg, torsdag den 24. februar 2011
  • VisionsWorkshop i Innovationscentret i Odense, tirsdag den 1. marts 2011
  • Borgertopmøde i Middelfart, lørdag den 5. marts 2011

Der er også skabt pladser til pressen i bussen.

APPFWU01V