Skip til primært indhold

Ny telefonservice giver overblik over ventetider på skadestuer

”Der er i øjeblikket mere end en times ventetid på skadestuen i Kolding, men på skadeklinikken i Fredericia er der ingen ventetid”.

Sådan kan beskeden lyde, når syddanske borgere fremover ringer til en ny regional sundhedstelefon. Den nye service skal blandt andet give overblik over de aktuelle ventetider på regionens skadestuer og skadeklinikker.
Regionsrådet drøftede den nye service i dag den 25. oktober 2010 og besluttede, at der skal arbejdes videre med sagen.

- Ved at ringe til den nye sundhedstelefon, kan man danne sig et overblik over, hvor lang ventetiden er på de forskellige skadestuer. Og så kan man jo eventuelt vælge at køre lidt længere til den skadestue, hvor ventetiden ikke er så lang”, siger Poul-Erik Svendsen (S), formand for Region Syddanmarks sundhedsudvalg.

- Sundhedstelefonen ændrer ikke på, at skadestuerne i Region Syddanmark er åbne skadestuer, hvor man kan komme direkte ind fra gaden. Man skal altså ikke ringe først.

Udover ventetider vil regionens borgere også kunne få råd og vejledning om, hvor man kan henvende sig for at få hjælp i forhold til en given skade.
Personalet på skadestuerne oplever i dag, at mange borgere ringer direkte til skadestuen for at få råd og vejledning. Tanken er, at den nye regionale sundhedstelefon skal aflaste skadestuepersonalets telefonrådgivning, så personalet i stedet kan tage sig af de patienter, der er mødt op på skadestuen.

Den regionale sundhedstelefon skal bemandes af et sundhedsfagligt visitationspersonale, som de syddanske borgere fremover kommer til at stifte bekendtskab med, når de ringer 1-1-2 fra april næste år.

Som en del af pakken vil der også blive oprettet en hjemmeside, hvor syddanskerne kan få overblik over de aktuelle ventetider på skadestuer og skadeklinikker.

Den regionale akuttelefon er en del af nye servicemål for skadebehandling, som regionsrådet vedtog i dag. De nye servicemål kommer til at gælde fra årsskiftet og den nye sundhedstelefon forventes etableret engang til næste år.

APPFWU02V