Skip til primært indhold

48 mio. kr. til øget offentligt-privat samarbejde om velfærd

De fem danske regioner, Servicestyrelsen samt en række kommuner og private virksomheder går sammen om en fælles indsats for at sætte ekstra skub i det offentlig-private samarbejde på velfærdsområdet.

Center for Brugerfokuseret Innovation i Odense er omdrejningspunkt for det landsdækkende samarbejde. Samarbejdet, der bærer navnet ”Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi”, har netop modtaget tilsagn om støtte fra blandt andet Økonomi- og Erhvervsministeriet og medfinansieres af Syddansk Vækstforum.

Projektet skal skabe grundlag for en kraftig vækst i offentlig-privat innovation og samarbejde, så danske virksomheder kan sælge ydelser på fx ældre- og handicapområdet i Danmark og udlandet. Den målsætning falder naturligt sammen med Syddansk Vækstforums handlingsplan. Dernæst er det helt i tråd med den OPS-strategi, som Økonomi- og Erhvervsministeriet offentliggør i efteråret.

- Offentligt-privat samarbejde om innovation er et vigtigt redskab for at nå de mål, vi har sat os i Syddansk Vækstforum, siger Carl Holst. - Projektet giver private virksomheder mulighed for i samarbejde med vores institutioner at skabe bedre omsorg for patienter og borgere. Vi skal sørge for, at regler, love eller fordomme ikke står i vejen for et sådant samarbejde. At vi samarbejder på tværs af regionsgrænserne betyder desuden, at vi kan trække på hinandens viden og erfaringer på området.

Gensidig gevinst

Laboratoriet bringer den offentlige og den private sektor sammen omkring udvikling af nye produkter og services til gavn for begge parter. Private virksomheder kan udvikle nye og bedre produkter, når de får adgang til den offentlige sektors viden og ekspertise. Og for den offentlige sektor skaber samarbejde med private virksomheder eksempelvis bedre muligheder for at øge kvaliteten af den service, der leveres til borgerne.

I Region Syddanmark er Center for brugerfokuseret innovation ramme for et stort demonstrationsprojekt omkring offentlig-privat samarbejde om udviklingen af nye teknologier i forbindelse med nyt sygehusbyggeri.

Centerchef Ole Vestergaard fortæller:

-Center for brugerfokuseret innovation fungerer som et værksted, hvor sundhedspersonale i fællesskab med private virksomheder kan udvikle hele sygehusafsnit eller teknologier, der kan hjælpe patienter og sundhedspersonale. Og netop velfærdsteknologien er et af fokuspunkterne.

Demonstrationsprojektet, hvori Syddansk Universitet og virksomhederne Exhausto A/S og Rambøll Danmark A/S også deltager, skal desuden kaste lys over, hvordan en fælles offentlig-privat udviklingsindsats håndteres i praksis i forhold til dansk og europæisk lovgivning.

Fakta om projektet

Projektet har i alt 40 partnere og involverer på landsplan blandt andet velfærds- og sundhedsinnovationsenheder fra de fem regioner, Servicestyrelsen, IBM Danmark A/S, ISS A/S, og en lang række små og mellemstore virksomheder, Regionshospitalet Silkeborg, Ålborg Universitet, UC Nordjylland, samt Frederikshavn, Kolding, Høje-Taastrup, Ikast-Brande, Roskilde, Greve, Århus, Skanderborg og Silkeborg kommuner.

Projektet går i gang 1. januar 2011 og løber over tre år. Det samlede projektbudget er på 48,8 mio. kr. De 19,3 mio. kr. kommer fra EU’s Regionalfond/Den konkurrenceudsatte pulje og 9,7 mio. kr. fra statslig medfinansiering, mens de regionale vækstfora bidrager med regionale erhvervsudviklingsmidler for i alt 11,3 mio. kr. Det resterende beløb er bidrag fra de involverede projektpartnere.

APPFWU01V