Skip til primært indhold

Regionen overtager Misbrugscenter Sønderjylland

Region Syddanmark overtager fra årsskiftet driften af Misbrugscenter Sønderjylland i Toftlund. Det godkendte regionsrådet på sit seneste møde.

Tønder Kommune driver i dag Misbrugscenter Sønderjylland på basis af en finansieringsaftale med Sønderborg, Aabenraa og Haderslev kommuner. De fire kommuner ønsker dog ikke længere at drive centret. Derfor er Region Syddanmark blevet bedt om at overtage driften.

- Vi er glade for at overtage Misbrugscenter Sønderjylland, som med sin målgruppe passer fint ind i de tilbud, regionen driver. Normalt er det os, der helt i tråd med strukturreformens hensigter afgiver sociale tilbud til kommunerne. Denne gang er det så os, som overtager fra kommunerne, og det er netop på de meget specialiserede områder, at regionerne har deres fulde berettigelse på det sociale område, siger regionsrådsformand, Carl Holst (V).

I de senere år er målgruppen på Misbrugscenter Sønderjylland blevet yngre og har i stigende grad en psykiatrisk lidelse sideløbende med deres misbrug.

I øjeblikket er en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for de fire førnævnte kommuner samt fagpersoner fra Kolding Kommune og Region Syddanmark ved at undersøge, hvordan den fremtidige drift og faglige indsats skal tilrettelægges, så den kan tilpasses de aktuelle behov.

Der vil blive etableret et tæt samarbejde mellem regionens psykiatriske behandlingstilbud med henblik på at kvalificere det sociale tilbud i Toftlund.

FAKTA

  • Misbrugscenter Sønderjylland henvender sig til borgere med misbrugsproblemer i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder kommuner.
  • I 2009 blev 85 borgere med misbrugsproblemer indskrevet i Pensionatet. Af dem havde mere end halvdelen en psykiatrisk diagnose.
  • I 2009 var 55 personer indskrevet i Dagbehandling. Mere end hver tredje havde en psykiatrisk diagnose.
APPFWU01V