Skip til primært indhold

Carl Holst besøger Nyremedicinsk Afdeling på OUH

Regionsrådsformand Carl Holst (V) besøgte torsdag den 8. April Nyremedicinsk Afdeling på OUH for at høre om nyretransplantation på børn.

Sundhedsstyrelsen vil som en del af den kommende specialeplan flytte funktionen til Rigshospitalet. Carl Holst hørte om de lægefaglige argumenter for stadig at beholde funktionen på OUH.

Derudover fik Carl Holst lejlighed til at tale med to små patienter, Nathaniel på 2 år og Maria på 11 år og deres forældre om, hvad det betyder for en familie at have et nyresygt medlem.

Nyretransplantationer udføres fire steder i landet, men Region Syddanmark er den eneste landsdel, der har nedbragt ventelisten fra 90 patienter i 2006 til 63 patienter i 2009.

Antallet af børnenyretransplantationer på OUH fra 2006 til 2009 var 27.

Nyremedicinsk Afdeling satte i 2009 rekord i antallet af nyretransplantationer.

Den endelige udmelding fra Sundhedsstyrelsen om fordelingen af specialer forventes midt i april måned 2010.

Carl Holst besøger familien Christmas, der er fra Ålborg. Foto: Jørgen Diswal.

Carl Holst besøger familien Christmas, der er fra Ålborg. Foto: Jørgen Diswal.

Carl Holst hilser på Maria Stoltenborg på 11 år. Foto: Jørgen Diswal.

Carl Holst hilser på Maria Stoltenborg på 11 år. Foto: Jørgen Diswal.

APPFWU02V