Skip til primært indhold

Erik Juhl-udvalg peger på sygehuset i Aabenraa som akutsygehus

Region Syddanmark har i dag modtaget et brev fra det såkaldte Erik Juhl-udvalg. Udvalget skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan de fremtidige sygehusinvesteringer skal være.

brevet bakker ekspertudvalget op omkring sygehusplanen om, at der placeres et akutsygehus i Aabenraa og at sygehuset i Sønderborg bliver specialsygehus.
Der er således også opbakning til, at der er et tilstrækkeligt befolkningsgrundlag tilstede i Aabenraa.

- Det er meget tilfredsstillende, at den indstilling, vi i sin tid lavede, hvor vi med et bredt flertal i regionsrådet pegede på Aabenraa som akutsygehus, nu også er fulgt af Erik Juhl-udvalget, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Godt med afklaring

- Jeg er glad for, at ekspertudvalget har haft mulighed for at inddrage alle synspunkter i deres vurdering - også synspunkter, som byrådet i Sønderborg har haft. 
Jeg har noteret mig, at byrådet i Sønderborg sætter spørgsmålstegn ved, om der både er plads til et akutsygehus i Aabenraa og et specialsygehus i Sønderborg. Men i regionsrådet holder vi fast i vores beslutning. Vi tror på, at det er den bedste løsning for borgerne i fremtiden, siger Carl Holst.

Han vil gerne, at alle holdninger og ideer kommer frem og bliver bragt i spil. Samtidig er han lettet over, at man nu efter mange måneders debat og uvished er kommet et skridt videre.

- Det er også vigtigt for vores medarbejdere, at der nu er kommet en afklaring. Det er ikke rart som ansat, ikke at vide, hvordan ens arbejdssituation bliver fremover, siger Carl Holst.

Tilfreds med udmelding

Poul-Erik Svendsen (S) er også godt tilfreds med udvalgets udmelding og har store forventninger til det fremtidige samarbejde:

- Nu håber vi, at vi i fællesskab med Sønderborg Kommune kan få udviklet et godt grundlag for et slagkraftigt specialsygehus i Sønderborg, siger formanden for det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet, Poul-Erik Svendsen (S).

Da der er tale om en før-screening, vil den præcise økonomiske ramme for sygehusbyggeriet først blive udmeldt i efteråret 2010.

Ansøgningsfristen er fastsat til den 1. juni 2010 med efterfølgende indstilling fra ekspertudvalget til regeringen i efteråret 2010 om, hvordan de resterende midler fra kvalitetsfonden til ny sygehusstruktur skal udmøntes.
Da regionsrådets ansøgning bygger på ekspertudvalgets udmeldinger, forventer Region Syddanmark at få 1,4 mia. kr. til akutsygehuset i Aabenraa.

APPFWU01V