Skip til primært indhold

Første spadestik til regionshusets tilbygning

Solen stod højt over himlen på Damhaven 12, da regionsrådsformand Carl Holst stak spaden i græsplanen og erklærede, at nu var starten på tilbygningen af regionshuset begyndt. I næste uge vil pladsen på østenden af den røde bygning blive forvandlet til en stor byggeplads.

Mange interesserede og nysgerrige medarbejdere var mødt op. De skulle ikke gå glip af det, der var starten på en udvidelse af deres arbejdsplads - noget, de selvfølgelig vil blive berørt af, ikke kun de næste 11 måneder, men også i tiden fremover. 

Vi samler medarbejderne

- Det er værd at bemærke, at det vi markerer i dag, er, at vi med tilbygningen skaber plads til andre medarbejdere, som sidder på lejemål rundt omkring i byen. Vi bygger ikke til, fordi vi har planer om at vokse med nye medarbejdere, sagde regionsrådsformand Carl Holst.

Medarbejderne ser til, mens regionsrådsformand Carl Holst tager det første spadestik til udvidelsen af deres arbejdsplads.

Medarbejderne ser til, mens regionsrådsformand Carl Holst tager det første spadestik til udvidelsen af deres arbejdsplads.

Energirigtigt byggeri

- Udover at få medarbejderne ind under samme tag kan vi også glædes over, at det bliver et byggeri, som er energirigtig. Vi lytter ikke kun til eksperternes råd om, hvad man bør gøre. Vi er også en myndighed, som er handlingsorienteret og som gør noget praktisk og godt for miljøet, sagde Carl Holst.

Efter projektleder fra Rambøll, Poul Anker Frederiksens uddybende tale om byggeriet, var der varme pølser og kolde sodavand til de fremmødte.

Kantineleder Knud Jensen stod klar med varme pølser og  kolde sodavand.

Kantineleder Knud Jensen stod klar med varme pølser og kolde sodavand.

Fakta om tilbygningen

Tilbygningen til regionshuset sker for at afhjælpe den nuværende pladsmangel i huset og for at samle flest mulige administrative funktioner på Damhaven 12.
Blandt andet er planerne, at bygningsafdelingen og it-afdelinger fra mindre satellitafdelinger udenfor huset skal samles i bygningen.

Den nye bygning får et meget lavt energiforbrug. Det sker ved at installere ca. 140 m² solceller på taget, ved anvendelse af tre lags glas og ekstra isolering i ydervægge, i gulvkonstruktionen i stueetagen samt på tag. Også den faste belysning i huset, dvs. lysarmaturer m.v., vil få et lavt energiforbrug.
Når bygningen står færdig, vil den kunne klassificeres som lavenergibygning klasse 1 i henhold til det danske bygningsreglement 08. Det betyder, at energiforbruget kun vil være ca. 50 kWh/m2 pr. år, hvilket er næsten en halvering i forhold til det, der maksimalt er tilladt.

Den nye bygning vil give plads til 78 arbejdspladser. Den opføres i 3 etager mod øst som forlængelse af den eksisterende bygning. Mellem den eksisterende bygning og den nye bygning vil der blive opført en mellembygning med facader i glas.
Den nye bygnings totale længde er ca. 40 m, det bebyggede areal 585 m² og bruttoetagearealet 1755 m².

Udefra vil den nye bygning ligne den eksisterende bortset fra vinduer, hvor inddeling og størrelse er ændret.
Byggeriet går i gang den 25. maj 2009 og bygningen forventes at kunne tage i brug 1. april 2010.
Det samlede anlægsbudget er på 29 mio. kr.

APPFWU02V