Skip til primært indhold

Region Syddanmarks kulturpulje er populær

Fra alle egne af regionen er der søgt om tilskud fra regionens kulturpulje til såvel regionale fyrtårne som til mindre kunst- og kulturprojekter.

I alt er der indsendt 65 projektansøgninger, hvilket svarer til ansøgninger om tilskud på 18 mio. kr. Nogle af ansøgerne må desværre berede sig på et afslag, da Kulturpuljen er på 1,7 mio. kr. i juni måned.

Bredden i de 65 ansøgninger er i størrelsesordenen fra 9.000 kr. til 2 mio. kr. og der er indsendt mange spændende projekter. Et lille udpluk af ansøgningerne viser bredden: Opera-projekt, En Kunst-Karavene i regionen, Digital Storytelling for indlagte børn på sygehuse, En hyldest til Carl Nielsen, Robotic Art Experience (en robotteknologisk legeplads) og Historisk Atlas til vands, til lands og i luften og over grænsen for blot at nævne nogle få af projekterne.

Kulturpuljen kan søges af foreninger, organisationer, institutioner, virksomheder og kommuner, og der kan søges om tilskud til projekter, der kan være med til at udvikle kulturområdet og hermed gøre regionen attraktiv for borgere og virksomheder. Projekterne skal have faglig kvalitet, gennemslagskraft og bred interesse i regionen.

Projekterne skal være med til at styrke udbuddet af gode oplevelser i regionen inden for strategien for kulturområdet.

Regionsrådet behandler samtlige ansøgninger den 28. september 2009.  

Fakta:

Kulturpuljen har et årligt budget på 7 mio. kr. til både regionale fyrtårne og mindre nyskabende kulturprojekter. Fordelingen er 2 mio. kr. til mindre projekter, 2 mio. kr. til regionale fyrtårne og 3 mio. kr. til et projekt, der kan gøre kulturlivet i regionen synlig for alle.

APPFWU01V