Skip til primært indhold

Plan klar for de sidste 900 tons jord fra Kærgård Plantage

Et nyt jordbehandlingsfirma har sagt ja til at rense de sidste godt 900 tons jord fra Kærgård Plantage.

Jorden skulle oprindeligt være behandlet hos jordbehandlingsfirmaet SITA i november sidste år. Firmaet afviste dog jorden på grund af lugtgener.

”Planen er god og betyder, at vi kan komme videre med næste fase af oprensningen i Kærgård Plantage, som består i teknologiudvikling af metoder til oprensning under grundvandsspejlet under grube 1 og 2,” siger geolog Jørgen Fjeldsø Christensen fra Region Syddanmark og projektleder på oprensningen af Kærgård Plantage.

Den ny køreplan betyder, at jorden vil begynde at blive kørt til det tyske jordbehandlingsfirma AVG i Hamborg inden for få uger. I stedet for at fylde jorden direkte på lastbiler, vil jorden denne gang blive emballeret i tætte sække på cirka et tons hver. Sækkene består af to sække inden i hinanden, der sikrer, at der ikke kan komme forurening ud.

Færdig til sommer

Det vil tage cirka tre uger at emballere jorden. Transporten og behandlingen af den forurenede jord vil forløbe over 16 uger og vil være færdig til sommer. Sækkene med jorden vil blive oplagret på et asfalteret område i Kærgård Plantage, der tidligere var vaskeplads for lastbiler.

Fakta om jorden og AVG:

Cirka 900 tons jord, som jordbehandlingsfirmaet SITA skulle have modtaget, ligger i øjeblikket i et tæt magasin i Kærgård Plantage. Lugtgener fik i november 2008 SITA til at stoppe rensningen af jorden. Samme begrundelse fik også firmaet til at stoppe rensningen af jorden i april 2008. Dengang blev det aftalt, at leveringen skulle fortsætte, når lufttemperaturen faldt, men SITA nåede blot at rense 100 tons i november 2008 før lugtgenerne igen blev for meget. 

Jordbehandlingsfirmaet AVG i Hamborg er et af de største og mest moderne i verden. Anlægget har en kapacitet på 100.000 tons affald pr. år og er forbundet med et kraftvarmeværk lige i nærheden, som så kan forsyne op mod 300.000 husstande ved hjælp af spildvarmen fra forbrændingen.

Yderligere oplysninger fås hos:

Geolog og projektleder Jørgen Fjeldsø Christensen, Jordforureningsafdelingen, Region Syddanmark, mobil 29 20 19 28.

APPFWU01V