Skip til primært indhold

2,5 mia. kr. til motorveje i Syddanmark

Seks spor på E45 ved Vejle, seks spor på E20 fra Middelfart til Nørre Aaby og penge til en forundersøgelse af en letbane i Odense.

Det er de syddanske projekter, der indgår i regeringens aftale med forligsparterne i trafikforliget "Bedre veje" der blev underskrevet onsdag 2. december.

Allerede til februar bliver de første skridt taget for at få udvidet E45 på den 13 km. lange strækning mellem motorvejskryds Skærup og Vejle Nord fra fire til seks spor.

- I forligsaftalen står der, at parterne med den nye aftale vil udbygge vejnettet dér, hvor behovet for at forbedre fremkommeligheden er størst. Vi har i Syddansk Mobilitetsråd påpeget problemerne på E20 over Vestfyn og trængslen på E45 ved Vejle gentagne gange, og derfor er det glædeligt at se, at netop de to strækninger er en del af trafikforliget. At udvidelsen ved Vejle nærmest er blevet prioriteret som en hasteopgave kan vi kun yderligere bifalde, siger Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Syddansk Mobilitetsråd.

I alt er der afsat over 2,5 mia. kr. til infrastrukturforbedringer i Region Syddanmark. 1,4 mia. kr. til udvidelsen af motorvejsstrækningen ved Vejle, 1,1 mia. kr. til udvidelsen på E20 over Vestfyn og yderligere er der afsat fire mio. kr. til en VVM redegørelse af letbaneplanerne i Odense.

- Infrastrukturforbedringerne kommer ikke kun borgere og virksomheder i Region Syddanmark til gode, men infrastruktur og tilgængelighed er helt centrale forudsætninger for en god erhvervsudvikling, siger Carl Holst.

APPFWU02V