Skip til primært indhold

Social og psykiatri lærer af norske erfaringer

Region Syddanmark studerer lokalpsykiatri og retspsykiatri i Norge og henter inspiration til ombygningen af Strandvænget.

Mandag den 15. september tager fire politikere og seks embedsmænd til Norge for at hente inspiration til udviklingen af det sociale og psykiatriske område i Syddanmark.

Psykiatrien i Syddanmark står overfor en udbygning af lokalpsykiatrien, hvor behandlingen af patienterne i større omfang foregår ambulant og tættere på patientens nærmiljø.

På det område har man gjort sig en lang række erfaringer i Norge, hvor der er længere afstande til sygehussengene. De erfaringer kan blive værdifulde for Region Syddanmark.

- Jeg tror virkelig, vi kan få noget ud af erfaringerne i Norge. De er vant til de lange afstande, og derfor har de også gennem årene forfinet de tilbud, de har til de psykiatriske patienter, der behandles i deres nærmiljø. Det skal vi se, om patienterne i Syddanmark kan få glæde af, siger Bente Gertz Hansen, fmd. for særligt udvalg vedr. social- og psykiatriområdet.

Turen til Norge skal også give indsigt i nabolandets erfaringer i retspsykiatrien. På Kompetencecentret for sikkerhets- fengels- og rettspsykiatri i Bergen er kriminalforsorgen og psykiatrien fælles om at samle alle erfaringerne på området. Deltagerne skal bl.a. høre om samarbejdet mellem kriminalforsorgen og retspsykiatrien og fordeling af roller i det ambulante forløb. Og der bliver også mulighed for at høre om håndteringen af farlige situationer, og omfanget af de ressourcer, de bruger på sikkerhed.

Kompetencecentret i Bergen har bred erfaring indenfor retspsykiatrien, og erfaringerne er interessante, fordi Region Syddanmark står overfor dels en samling men også en betydelig udbygning af retspsykiatrien i Middelfart.

Moderne sociale boformer

Den anden halvdel af studieturen er fokuseret på de sociale boformer. Også her står Region Syddanmark overfor en større omlægning, hvor ikke mindst Strandvængets fremtid skal afklares.

I den forbindelse besøger deltagerne Askøy Kommune, der tidligere rummede en større institution Furuly, som blev nedlagt ved en reform i 1990’erne. Her skal deltagerne bl.a. se nogle af de handicapboliger, som kommunen har indrettet i de gamle bygninger. Og i Bergen besøger deltagerne et helt nyt bofællesskab for borgere med meget store udfordringer i deres adfærd.

FAKTA:

Studieturen til Norge er en af fem studieture, som Region Syddanmark afholder i gennem det næste halve år.

Studieturene er målrettet nogle af de centrale udfordringer regionen står overfor i de kommende år og dækker emnemæssigt regionens fem kerneområder med:

  1. Praksisorganisering og kronikeromsorg (England og Holland, 18.-21. aug.)
  2. Moderne sociale boformer, retspsykiatri og distriktspsykiatri (Norge, 15.-19. sept.)
  3. Sygehuse (USA, 3.-9. nov.)
  4. Oplevelsesøkonomi og erhvervsturisme (Spanien, 10.-13. nov.)
  5. Regional udviklingspolitik (Frankrig, uge 5 - 2009)

Yderligere oplysninger:

Fmd. for udvalg vedrørende social- og psykiatriområdet, Bente Gertz Hansen (S), mobil 21 72 71 02

Psykiatridirektør Agnete Philipsen, mobil 28 99 35 74

Socialdirektør Anders Møller Jensen, mobil 40 33 15 74

APPFWU02V