Skip til primært indhold

Også penge til regional bustrafik i yderområderne

Flere direkte, hyppigere og hurtigere busafgange. Og flere passagerer i busserne. Det billede ønsker man at se rundt omkring i Region Syddanmark. Derfor har regionsrådet netop godkendt principper for en moderne regional bustrafik.

Forslaget til principper for bustrafik, som netop har været i høring, ligger op til en betjening med hyppige afgange og hurtige, direkte forbindelser mellem regionale rejsemål. Udfordringen er også at tilgodese de tyndt befolkede områder med få afgange og mange destinationer.

Pulje til yderområderne

Derfor foreslår regionsrådet, at man afsætter en pulje til særlige behov for regional bustrafik i yderområderne.
Det gøres netop for at imødekomme den række af høringssvar og indsigelser, som borgere og kommuner har sendt ind til regionen henover sommeren.

Flere over i busserne

Regionens udspil til nye principper er nødvendige for at modvirke den voldsomme nedgang, som busserne oplever for tiden, med faldende passagerantal og voldsom vækst i tilskudsbehovet til følge.
Derfor har regionen udarbejdet principper for en moderne regional bustrafik, som skal udformes i overensstemmelse med borgernes ønsker, så den kollektive trafik kan blive et attraktivt alternativ til bilen.

Den bedst mulige service

”Vores opgave er at sikre den bedst mulige service for det budget, regionen har til rådighed. Derfor hilser jeg også den særlige pulje til tyndt befolkede områder velkommen. For målet er, at vi kan udbyde den kollektive trafik, som borgerne efterspørger”, siger William Jensen (S), næstformand for det særlige udvalg vedrørende infrastruktur.

Kort om principperne

Et grundlæggende princip er, at den regionale bustrafik i højere grad end i dag skal tilgodese pendlere mellem regionens største byer og arbejdspladser ved at indføre halvtimesdrift mellem de største byer. 
Derudover må der højst være en halv til en hel time mellem afgangene på hverdage mellem de største byer og en lang række af regionens lidt mindre byer på mellem 25.000 og 5.000 indbyggere.

Ydermere tager regionsrådets principper højde for, at store arbejdspladser samt flere uddannelsesinstitutioner og trafikknudepunkter, som har behov for regionale busforbindelser, skal have afgange efter behov.

Puljen til yderområderne

Puljen til de tyndt befolkede områder tages inden for den samlede bevilling. Det er altså ikke en ekstra pengebevilling, der gives, men den skal dog sikre, at man tilgodeser ydreområderne.
På baggrund af de overordnede principper skal de to trafikselskaber, Fynbus og Sydtrafik, nu udarbejde et koordineret forslag til en trafikplan.
Denne plan vil, for at give alle tid til at indstille sig, først kunne være endeligt klar i 2010. Dele af planen vil kunne implementeres allerede i 2009.

Fakta

  • Med kommunalreformen kom der en ny lov om trafikselskaber, hvor der blev oprettet to selvstændige selskaber i Region Syddanmark med hver sin bestyrelse. Disse bestyrelser har ansvaret for de to selskabers drift.
  • Selskaberne skal koordinere og drive den kollektive trafik, herunder indgå kontrakter
    med vognmændene og udarbejde ruteplaner.
  • Regionerne skal finansiere og bestille bustrafik af regional betydning, mens den lokale
    trafik, bybusser og stoppesteder finansieres og bestilles af kommunerne.
  • Det er således regionens opgave at man kan komme rundt i regionen og kommunens at man kan komme rundt i kommunen.

Yderligere oplysninger fås hos:

Næstformand for det særlige udvalg vedrørende infrastruktur, William Jensen (S), mobil 21 74 11 84.

Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen, mobil 2920 1975.

APPFWU02V