Skip til primært indhold

Skoleelever underskriver international miljøkontrakt

Miljøkontrakten er den såkaldte ”Countdown 2010”, der forpligter region og syddanske kommuner til at understøtte FN’s 2010-mål om at bremse tabet af biologisk mangfoldighed inden 2010.

Udpeget til europæisk modelregion

Region Syddanmark er valgt som en af fem europæiske modelregioner, der skal fremme naturens mangfoldighed.

”Naturens mangfoldighed udgør livsgrundlaget for kommende generationer. Ved at tilslutte os FN’s 2010-mål understreger vi, at ansvaret for at bevare naturens mangfoldighed er en afgørende fælles, samfundsmæssig forpligtelse,” siger fungerende regionsrådsformand Poul-Erik Svendsen (S) i en kommentar.

Kommunerne godt i gang

Borgmester Uffe Steiner Jensen (S) fra Fredericia Kommune og formand for Kommunekontaktrådet i Syddanmark ser det som en bunden opgave at sikre naturen.

”Mange kommuner er allerede i gang med at sikre naturen lokalt. Miljøkontrakten ”Countdown 2010” er en god mulighed for at gøre noget ekstra for naturen. Naturen er også en vigtig parameter for at tiltrække arbejdskraft og fremme friluftslivet.”

Fungerende regionsrådsformand Poul-Erik Svendsen understreger, at det er kommunerne, der i praksis skal udfører konkrete naturopgaver.

”Vi vil bestræbe os på at understøtte kommunernes indsats og sikre, at de koordineres på tværs af grænser. Derfor tager vi fat på en række regionale initiativer, eksempelvis ”Natur-net Syddanmark”, som skal bidrage med sammenhængen i den syddanske natur.”

Fakta om miljøkontrakten ”Countdown 2010”:

Sammen med ca. 170 lande har Danmark ratificeret FN’s konvention om biologisk mangfoldighed. På FN’s Verdenstopmøde i Johannesburg i 2002 vedtog man 2010-målene om at opnå en betydelig reduktion af nedgangen af biologisk mangfoldighed inden 2010. Herefter igangsatte de europæiske miljøministre og en række organisationer via Den Internationale Natursammenslutning IUCN, netværksaftalen COUNTDOWN 2010, som opfølgning på medlemsstaternes forpligtigelse.

Læs mere om Countdown 2010 og begrebet biologisk mangfoldighed på Region Syddanmarks hjemmeside, www.regionsyddanmark.dk/countdown2010

Praktiske oplysninger:

Miljøkontrakten underskrives fredag den 25. januar i Riddersalen på Koldinghus. Det starter klokken 10 med velkomst af fungerende regionsrådsformand Poul-Erik Svendsen og klokken 10.30 finder underskrivelsen sted – ind imellem er der underholdning med ”Sebastian Kleins skøre safarishow”.

Efter underskrivelsen arrangerer Naturvejledertjenesten i Kolding naturoplevelser for børnene rundt omkring Koldinghus.

Yderligere oplysninger fås hos:

Fungerende regionrådsformand Poul-Erik Svendsen, Region Syddanmark, mobil 29 20 12 00.

Uffe Steiner Jensen (S), borgmester i Fredericia Kommune, formand for Kommunekontaktrådet i Syddanmark, mobil 40 28 09 70.

APPFWU02V