Skip til primært indhold

Planlægning af akutsygehus i Kolding et skridt videre

Region Syddanmark er nu et skridt videre i planlægningen af udvidelsen af sygehuset i Kolding. Sygehuset skal fremover være et af regionens fem akutsygehuse.

På regionsrådsmødet tidligere på ugen besluttede politikerne sig for at sætte yderligere skub i processen.

- Regeringens ekspertudvalg er kommet med nogle indstillinger, hvor de anbefaler, at der etableres en fælles akutmodtagelse i Kolding. Det er vi meget glade for. Det følger også vores plan for Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark og gør, at vi nu kan se fremad og komme videre med planlægningen i Kolding, siger regionsrådsformand Carl Holst.

En plan over sygehusets fysiske kapacitet

I første omgang vil man begynde at lave en såkaldt generalplan over sygehuset. Den fysiske og bygningsmæssige indretning af sygehuset skal nemlig ændres og udvides betydeligt for at kunne leve op til opgaven som akutsygehus. Generalplanen skal beskrive, hvordan de nuværende arealer på Kolding Sygehus kan anvendes mest hensigtsmæssigt i forhold til hinanden og hvordan nuværende funktioner og nye funktioner kommer til at hænge optimalt sammen bygningsmæssigt.

Generalplanen forventes at være færdig i august/september måned 2009.

Fakta

Den 1. september 2008 blev den ny Akut Modtage Afdeling (AMA) på Sygehuset i Kolding indviet. Etableringen var første skridt hen imod etableringen af et stort Akutcenter i Kolding.

Ifølge Region Syddanmarks plan om Fremtidens Sygehuse betyder akutmodtagelsen i Kolding, at Sygehuset i Vejle skal være et specialsygehus og at sygehuset på lang sigt ikke længere skal modtage akutte kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter til indlæggelse.

Yderligere oplysninger fås hos:

Carl Holst, regionsrådsformand i Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10.

APPFWU01V