Skip til primært indhold

Muligheder og mangler i infrastrukturudspil

Regeringen kom i dag med sin investeringsplan for fremtidens infrastruktur i Danmark.

"Først og fremmest skal vi glæde os over, at nogle af de ting vi i Syddanmark har lagt vægt på, nu bliver færdiggjort. Her tænker jeg blandt andet på udbygningen af motorvejen på Vestfyn og Vejlefjordbroen og den helt nye motorvej fra Kliplev til Sønderborg. Det er helt nødvendige forudsætninger for en velfungerende infrastruktur i Region Syddanmark", udtaler Carl Holst (V), Regionsrådsformand for Region Syddanmark.

"Det er også positivt, at der på kort sigt er peget på en istandsættelse af Langelandsbroen og den nye Lillebæltsbro. Det er vedligeholdelsesprojekter, der er meget vigtige for den interne sammenhæng i Region Syddanmark".

"Det er dog overraskende, at forbindelsen fra Jylland mod Hamburg slet ikke er med i regeringens banesatsning. Det længe ventede anlæg af dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens samt mellem Tinglev og Padborg har regeringen ikke taget med i sit udspil", bemærker Carl Holst.

Et af hovedelementerne i regeringens trafikudspil er den såkaldte timemodel. Timemodellen skal virkeliggøre et ønske om at binde landsdelene bedre sammen via hyppige togafgange mellem landets største byer. Set fra en syddansk vinkel er det dog ikke en tilstrækkelig visionær løsning, som regeringen skitserer.

"For det første er en hurtig forbindelse til Esbjerg tilsyneladende ikke med i modellen. Og regeringens udspil strækker sig heller ikke til at forbedre forbindelserne mellem Østjylland og Hamburg. Det er netop disse strækninger, der allerede i dag er ringere betjent end øvrige hovedstrækninger i Danmark.

"Heller ikke trekantområdet, er der taget tilstrækkeligt hensyn til i timemodellen. Hvorfor skal dette byområde kun betjenes halvt så hyppigt som de øvrige storbyområder?" spørger Carl Holst.

Der er desuden lagt op til en strategisk analyse af bl.a. de langsigtede kapacitetsbehov for trafikken mellem Sjælland, Fyn og Jylland. Her er kapacitetsproblemerne ved Lillebælt nævnt særskilt.

"Det er klart, at vi skal arbejde for, at der bliver lavet grundig analyse af mulighederne for at udvide kapaciteten over Lillebælt, så det kan gøres på en ordentlig og forsvarlig måde. Men som Infrastrukturkommissionen også lagde vægt på, så er det noget der skal ses nærmere på, for behovet er der på langt sigt," udtaler Carl Holst.

FAKTA

Uddrag fra regeringens oplæg til investeringsplan:

 • Ny motorvej Vejle-Herning, 2 etaper 
 • Ny motortrafikvej Bredsten-Vandel 
 • Ny motorvej Odense-Svendborg 
 • Ny motorvej Kliplev-Sønderborg 
   
 • Udbygning af motorvejen på Vestfyn (2009) 
 • Udbygning af motorvejen ved Vejlefjordbroen (2009) 
 • Udbygning af motorvejen syd om Odense (2011) 
 • Udbygning af Jyske Motorvej Fredericia-Kolding (2011) 
   
 • Forbindelsen til Esbjerg Havn – kan styrkes med en bedre og hurtigere vejforbindelse fra motorvejsafslutningen til selve havnen 
 • Vedligeholdelsesindsatser i 2009:
  • Reparation af Langelandsbroen 
  • Reparation af ny Lillebæltsbro 
  • Reparationsarbejder på Vejlefjordbroen og Svendborgsundbroen

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsrådsformand Carl Holst, mobil: 40 32 52 10.

APPFWU01V