Skip til primært indhold

Bred enighed om fem syddanske akutsygehuse

Odense, Svendborg, Esbjerg, Kolding og Sønderjylland. De fem steder skal fremover have akutsygehuse. Der bygges helt nye sygehuse i Odense og i Sønderjylland. De andre steder udbygges de nuværende sygehuse i forskelligt omfang. Vejle Sygehus bliver kræftsygehus, Middelfart udvikles til regionalt rygcenter, Give udbygges som Friklinik og Grindsted Sygehus fortsætter uændret indtil videre. Dertil kommer en oprustning af den præhospitale indsats med flere læge- og akutbiler.

Sådan ser den store tegning ud for fremtidens sygehuse i Region Syddanmark. Et meget bredt flertal i regionsrådet vedtog planen i dag. Kun ét medlem stemte imod.
Planen skal realiseres inden for de kommende 5-10 år og vil koste i omegnen af 10 mia. kr.
Forslaget har netop været i en anden høringsrunde. Her kom der omkring 100 høringssvar ind. Den politiske behandling af svarene har blandt andet betydet, at det dansk-tyske samarbejde om sundhed kommer til at stå tydeligere.
 
”Med vedtagelsen har vi taget et kæmpeskridt”, siger regionrådsformand Carl Holst (V)
”Den model vi nu har for fremtidens sygehuse er et solidt fundament for at skabe et sundhedsvæsen, der kan tilbyde behandling i verdensklasse. Det er nu vi skal vise, at der er vilje bag vores visioner”.

Selvom der kommer til at gå 10 år, før de nye sygehuse står færdig, vil der gå langt kortere tid, før borgerne mærker de første konsekvenser. I løbet af et eller to år vil for eksempel svært tilskadekomne trafikofre blive kørt til et af de nye akutsygehuse.
Der vurderes, at der vil gå tre til fire år, før første spadestik kan tages til de nye sygehuse.

”Det er en enorm mundfuld, vi nu tager fat på”, siger Poul-Erik Svendsen (S), 1. næstformand i regionsrådet.
”Når vi nu skal i gang med at planlægge, skal vi have ledere og medarbejdere på banen. De skal være med til at sikre, at vi når frem til en plan, der er visionær og fremadrettet”.

Det er planen, at regionsrådet på mødet i maj til næste år vedtager en mere detaljeret plan for, hvornår og hvordan fremtidens sygehuse i Region Syddanmark skal realiseres.

Følg arbejdet med fremtidens sygehuse i Region Syddanmark på: www.fremtidenssygehuse.dk – siden er tilgængelig fra fredag 21. december.

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10
Næstformand Poul-Erik Svendsen, Region Syddanmark, mobil 29 20 12 00
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

APPFWU01V