Skip til primært indhold

Til dig der vil søge om forrang til gymnasiet på baggrund af handicap

Såfremt du har et handicap, kan du søge forrang på baggrund af handicap, når du vælger dine prioriterede uddannelsesønsker i optagelse.dk og søger inden for fristen den 1. marts 2024.

Forrang til gymnasiet på baggrund af handicap

Handicapforrangen vurderes kun i forhold til ordinære klasser og gives hovedsageligt til ansøgere med fysiske handicap, herunder ansøgere med nedsat fysisk mobilitet og som har brug for særlige forhold, når det gælder den fysiske tilgængelighed.

Såfremt du ikke tildeles forrang på baggrund af handicap, indgår du i fordelingen af pladser på lige fod med øvrige ansøgere med samme uddannelsesønske.

Forrang på baggrund af handicap kan tildeles hvis:

  • du har søgt forrang på baggrund af handicap til dit 1. og/eller 2. prioritetsønske i Optagelse.dk.
  • du har uploadet aktuel dokumentation for dit handicap i Optagelse.dk.
  • regionens speciallæge vurderer, at du har et handicap eller en funktionsnedsættelse, som kan sidestilles med et handicap.
  • forholdene på den eller de institution(er), du har søgt forrang til, vurderes at adskille sig væsentligt fra andre uddannelsesinstitutioner, når det gælder de barrierer, der vurderes at være forbundet med dit handicap.

Forrang på baggrund af handicap kan ikke tildeles hvis:

  • speciallægen vurderer, at du ikke har et handicap eller en sygdom, der kan sidestilles hermed
  • der ikke er særlige forhold for dit handicap på den skole, du har søgt handicapforrang til
  • de barrierer, som er forbundet med dit handicap kan imødegås med specialpædagogisk støtte, som alle skoler har lige adgang til at søge.

Region Syddanmark skal foretage vurdering af forrang

Hvis du søger en gymnasial uddannelse i Region Syddanmark, er det Region Syddanmark, der skal foretage vurderingen af, hvorvidt du kan gives forrang, jf. § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 160 af 9. februar 2023 om ansøgning til de gymnasiale uddannelser og forrang til visse ansøgere. 

Læs bekendtgørelse om ansøgning til de gymnasiale uddannelser og forrang til visse ansøgere her. 

Du er også velkommen til at kontakte Region Syddanmarks Gymnasiehotline. Se kontaktinformationer nederst på siden. 

Kontakt gymnasiehotline

Gymnasiehotline

Telefonen er åben på hverdage kl. 09.00-11.00 og 13.00-15.00


+45 61615050 Send digital post til Region Syddanmark
APPFWU01V