Skip til primært indhold

Region Syddanmark tager de første skridt i modernisering af de fysiske rammer på Svendborg Sygehus

På regionsrådsmødet 22. marts 2021 tog Region Syddanmarks regionsråd første skridt i arbejdet med modernisering af Svendborg Sygehus. Det første skridt er at få beskrevet en række overordnede scenarier for modernisering af rammerne forud for udarbejdelse af en egentlig samlet generalplan ll for modernisering af de fysiske rammer på Svendborg Sygehus.

Siden regionsrådet i 2010 besluttede, at Svendborg Sygehus skal omdannes til specialsygehus, når Nyt OUH tages i brug, er der løbende blevet arbejdet hen mod det mål. Der er allerede gennemført en første generalplan for modernisering af de fysiske rammer med flere bygningsmæssige renoveringer samt om- og nybyggeri af bl.a. ambulantfaciliteter, logistik, adgangsforhold og forhal.

Med Budgetaftale 2021 besluttede aftalepartierne, at der er behov for yderligere at modernisere og fremtidssikre de fysiske rammer på Svendborg Sygehus i form af en generalplan II. I aftalen nævnes fokusområder som bl.a. omlægning til ensengsstuer og placering af fællesambulatorier. Heri indgår også den fremadrettede fødselsbetjening på Fyn.

Det arbejde bliver nu skudt i gang med vedtagelsen af procesplanen, der skal udmunde i en generalplan II for Svendborg Sygehus. Første skridt er en foranalyse, som skal skabe et overblik over mulige løsninger på de strategiske fokuspunkter, der er defineret som flest mulige ensengsstuer, herunder moderniserede faciliteter til fødeområdet, samling af ambulante funktioner og modernisering af støttefunktioner, teknik og installationer. Regionsrådet har i den forbindelse bevilget 1,3 mio. kr. til arbejdet med foranalysen.

Behov for modernisering

Karsten Uno Petersen (S), formand for Anlægs- og innovationsudvalget, siger:

- Jeg er glad for, at regionsrådet har taget de første skridt hen imod modernisering af rammerne i Svendborg – dels enighed om pejlemærkerne for den kommende generalplan og dels bevilling af de nødvendige midler til afklaring af mulige overordnede løsningscenarier. Svendborg Sygehus er i dag det eneste syddanske sygehus uden ensengsstuer i nævneværdigt omfang og ambulante faciliteter, der ikke helt understøtter alle vores ambitioner for den ambulante behandling, og blandt andet derfor er der behov for modernisering af faciliteterne – især når det nu er besluttet, at Svendborg Sygehus også i fremtiden skal håndtere fødsler.

Foranalysen skal også afsøge mulighederne for anvendelse af UCL-bygningen – den gamle sygeplejeskole, som ligger på sygehusmatriklen. Foranalysen skal belyse mulighederne for, hvilke funktioner der vil kunne placeres i UCL-bygningen, herunder muligheder for genhusning i ombygningsperioden, og efterfølgende afsøge mulighederne for en evt. aftale om erhvervelse af UCL-bygningen.

Foranalysen forventes at kunne blive forelagt regionsrådet i slutningen af 2021 eller starten af 2022.

Du kan læse mere om procesplanen, foranalysen og generalplan II her under punkt 4.

Kontaktoplysninger på øvrige regionsrådsmedlemmer

Yderligere oplysninger

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU02V