Skip til primært indhold

Otte mio. kr. til syddansk turismesucces

Region Syddanmark er den region i Danmark, der har flest turistovernatninger. Det skyldes ikke mindst Foreningen til Markedsføring af ferieturismen i Syddanmark (Fomars). Regionsrådet har netop bevilget otte mio. kr. til fortsættelse af indsatsen.

Region Syddanmark oplevede fra 2014 til 2015 en stigning på knap 10 pct. i antallet af overnatninger foretaget af udenlandske turister. Det samlede antal af udenlandske overnatninger i Syddanmark i 2015 lå på otte millioner, hvilket er næsten 24 pct. flere end Region Hovedstaden, der er nummer to på listen. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er især turister fra Tyskland, Norge og Holland, der får antallet af overnatninger til at stige, og det er bl.a. markedsføringskampagner på disse markeder, Foreningen til Markedsføring af ferieturismen i Syddanmark (Fomars) investerer i. Eksempelvis er antallet af hollandske turisters overnatninger fra 2014 til 2015 steget med 17 pct.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Vi kan se, at der er sket en stor stigning i antallet af overnatninger fra de lande, Fomars investerer i markedsføringskampagner i. Samtidig er både store og små turismeaktører og kommuner rigtig glade for det arbejde, Fomars udfører. Det er en rigtig god forretning for regionen, og derfor har regionsrådet i dag sagt ja til en tillægsbevilling på otte mio. kr.

Hollandsk invasion

Et af de steder, der har mærket effekten af Fomars’ arbejde, er Ribe VikingeCenter, der nærmest oplevede en hollandsk invasion i år. Således var 3.000 ud af de 10.000 besøgende i maj måned fra Holland. Ribe VikingeCenter deltager i Legoland Billund Resort, som er et samarbejde mellem flere turismeaktører og kommuner, der også modtager støtte fra Fomars.

Bjarne Clement og Karen Nørgaard, ledere af Ribe VikingeCenter, siger:

- Vi målte sidste år en besøgsfremgang på 26 pct., og den succes tilskriver vi især Legoland Billund Resort samarbejdet, som Esbjerg Kommune tiltrådte til sæson 2015. Markedsføringssamarbejdet benytter Legoland-brandet til at sparke døren ind på en stribe markeder og promoverer sig så under temaer som overnatning, Unesco og vikinger, og det høster vi allerede nu frugterne af. Ribe VikingeCenter oplever en tiltagende opmærksomhed fra turoperatører og udenlandsk presse, og vores tal viser, at vi er styrkede på alle markederne, især det hollandske.

Nye Borgerlige stemte imod forslaget. Enhedslisten undlod at stemme.

Fakta

Regionsrådet har på mødet 22. august vedtaget en tillægsbevilling fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på otte mio. kr. De øvrige involverede partnere stiller selv med en egenfinansiering på over 18,5 mio. kr.

Fomars investerer udelukkende i ikke-kommercielle dele af markedsføringskampagner. Det vil sige, at midlerne fra Fomars ikke må bruges til markedsføring af enkelte produkter eller virksomheder, men skal bruges på at markedsføre et større område.

Det er et krav for at modtage midlerne, at markedsføringskampagnen er et samarbejde mellem minimum tre parter, og at ansøgerne selv bidrager med 70 pct. egenfinansiering. Samtidig skal kampagnen være på min. 500.000 kr. pr. marked.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark,

Karen Nørgaard og Bjarne Clement, Ribe VikingeCenter, tlf. 75 411 611 

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V