Skip til primært indhold

Karsten Uno Petersen ny formand for europæisk sundhedskomité

Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen er valgt til formand for social- og sundhedskomiteen i sammenslutningen af europæiske regioner - AER.

Ved et møde i sammenslutningen af europæiske regioner er regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen (S) valgt til formand for sammenslutningens komité for sundhed og sociale anliggender. Mødet blev holdt i den finske by Joensuu 19. marts 2012.

- Selvom sundhedsområdet ifølge EU-traktaten er et nationalt anliggende, oplever vi, at EU blander sig mere og mere i sundhedsspørgsmål. For at kunne påvirke den politiske proces omkring disse spørgsmål i EU kræver det, at vi arbejder på mange fronter og i mange fora. Sammenslutningen af europæiske regioner er ét af de fora, hvorfra vi kan gøre vores indflydelse gældende, og formandsposten i sundhedskomiteen giver mig selvfølgelig en god platform for dette arbejde, siger Karsten Uno Petersen.

Har hidtil været næstformand

Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen har hidtil været næstformand for komiteen for sundhed og sociale anliggender. Den hidtidige formand for komiteen har for nyligt trukket sig fra posten, og det er i den forbindelse, at Karsten Uno Petersen har meldt sig som kandidat og er blevet valgt til ny formand. Han blev opfordret til at stille op til formandsposten af repræsentanter fra de øvrige nordiske lande.

Karsten Uno Petersen er også medlem af EU's regionsudvalg, hvor han sidder som repræsentant for Danske Regioner. Regionsudvalget er populært sagt regionernes og kommunernes talerør i EU. Udvalget har høringsret på en række politikområder i den europæiske beslutningsproces og består af 344 regionalt og lokalt folkevalgte repræsentanter fra EU´s 27 medlemslande. Herfra har han også arbejdet på at påvirke sundhedspolitikken i EU – blandt andet som ordfører på patientrettighedsdirektivet.

Karsten Uno Petersen er 62 år og har været socialdemokratisk medlem af det syddanske regionsråd siden regionens start i 2007. Han er blandt andet medlem af regionens forretningsudvalg, sundhedsudvalget og udvalget for regional udvikling.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen, mobil 21 63 11 93.

Fakta om Assembly of European Regions (AER)

AER er med omkring 250 medlemmer en af Europas største sammenslutninger af regioner. Organisationen arbejder for at fremme regionalisering i Europa og fremme regionernes interesser i forhold til de europæiske institutioner. Organisationen arbejder gennem tre komiteer: 1. Regional udvikling, 2. Sundhed og sociale anliggender og 3. Uddannelse og kultur.

Region Syddanmark deltager i AER-regi i bestyrelserne i Komité 1 for Regional udvikling og Komité 2 for Sundhed og sociale anliggender. Regionsrådet har udpeget Preben Jensen (V) og Karsten Uno Petersen (S) til Komité 1, og Karsten Uno Petersen og Bo Libergren (V) er udpeget til Komité 2.

De to komiteer afholder hvert år to fællesmøder og sammen med fællesmøderne holdes der typisk også en tematisk konference.

APPFWU02V