Skip til primært indhold

Spørgsmål og svar

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, du måske har, hvis du har modtaget spørgeskemaet "Hvordan har du det?"

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at skrive til sundhedsprofil@rsyd.dk eller ringe på tlf. 24 52 27 01.

Spørgsmål og svar om Sundhedsprofilundersøgelsen "Hvordan har du det"

Der er lavet en tilfældig udtrækning blandt borgere på 16 år eller derover i CPR-registret. Undersøgelsen gennemføres i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

I Region Syddanmark er der cirka 66.000 borgere, der er tilfældigt udvalgt til at deltage i undersøgelsen. Der inviteres 2.500 borgere i hver kommune med undtagelse af fem kommuner. I Odense Kommune inviteres 7.500 borgere, på Fanø 1.300 borgere og i Vejle, Sønderborg og Esbjerg inviteres 5.000 borgere. På landsplan er ca. 300.000 tilfældigt udvalgt til at deltage.

Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, SDU, gennemfører undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.

Vi stiller mange spørgsmål, fordi vi gerne vil kende detaljer om befolkningens aktuelle sundhedstilstand, så grundlaget for sundhedsindsatser kan styrkes. De mange informationer giver os blandt andet mulighed for at danne et billede af, hvordan udvikling af sygdomme hænger sammen med levevilkår, livsstil og trivsel.

COVID-19 pandemien har betydet, at mange menneskers liv er påvirket for tiden. Det kan have betydning for din besvarelse af spørgsmålene. Vi vil med denne undersøgelse gerne beskrive befolkningens sundhed og trivsel, som den er lige nu – også selv om hverdagen ikke er, som den plejer at være. Derfor vil vi bede dig svare ud fra din nuværende situation, selvom den ikke er kendetegnende for dit liv før COVID-19 pandemien.

Undersøgelsen gentages hvert fjerde år på den samme tid af året. Mange af spørgsmålene i undersøgelsen er de samme hver gang, undersøgelsen gennemføres, da vi herved kan følge udviklingen i sundhed og trivsel over tid.

Du vil måske opleve, at enkelte spørgsmål kan være særligt svære at svare på i en tid med COVID-19, fordi pandemien har skabt en særlig situation. Vi håber alligevel, at du vil svare på alle spørgsmål efter bedste evne.

Hvis der er enkelte spørgsmål, som du ikke synes, du kan svare på, kan du springe dem over og udfylde resten af spørgeskemaet.

Undersøgelsen gennemføres hvert 4. år og giver en unik mulighed for at følge udviklingen i danskernes trivsel, sundhed og sygdom over tid.

Undersøgelsen foretages i samtlige af landets kommuner og er den største spørgeskemaundersøgelse om sundhed i Danmark. Den er særlig værdifuld for kommunalt, regionalt og nationalt sundhedsarbejde og kan bl.a. bruges til at prioritere mellem forskellige typer af sundhedsindsatser.

Din besvarelse er vigtig, fordi den på kommunalt, regionalt og nationalt niveau giver viden, der kan benyttes til at målrette og prioritere sundheds- og forebyggelsestilbud. Samtidig bidrager dine svar til, at der kan forskes i, hvad der har betydning for vores trivsel, sundhed og sygdom.

Ja, det nytter noget. For at kunne tegne et retvisende billede af sundhedstilstanden i Danmark er det vigtigt, at en stor del af de borgere, som er inviteret til undersøgelsen, svarer. Alle besvarelser er lige vigtige, og ingen svar er overflødige.

Ja, uanset om du er frisk og rask, har det mindre godt eller er syg, så er dit svar vigtigt. For undersøgelsen handler ikke kun om sygdom, men i høj grad også om sundhed og trivsel. Dine svar vil derfor sammen med svarene fra de andre personer, som også er tilfældigt udtrukket til at deltage, tegne et billede af den aktuelle sundhedstilstand i hele Danmark. Alle besvarelser er derfor vigtige, og ingen besvarelse er vigtigere end andre.

For at få så mange besvarelser som muligt sender vi en påmindelse til dem, der ikke har svaret efter et stykke tid. Påmindelsen er sandsynligvis sendt, inden vi modtog din besvarelse. Hvis du allerede har besvaret spørgeskemaet, siger vi mange tak, og du kan se bort fra henvendelsen. Hvis du har besvaret spørgeskemaet online, kan påmindelsen også skyldes, at du ikke har fået trykket ’Afslut’ på den sidste side.

Hvis du har svært ved at besvare et spørgsmål helt præcist, så giv dit bedste bud. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan finde kontaktoplysninger i dit invitationsbrev. Hvis der er enkelte spørgsmål, som du ikke kan eller vil svare på, kan du blot springe dem over og udfylde resten af spørgeskemaet. Vi offentliggør aldrig resultater, hvor dine svar vil kunne genkendes.

Du kan genoptage din besvarelse på internettet, der hvor du slap. Du kan også vælge at udfylde hele
papirskemaet og benytte den vedlagte svarkuvert. Portoen er betalt.

Vi vil gerne beskrive befolkningens sundhed og trivsel, som den er lige nu. Derfor vil vi bede dig svare ud fra din nuværende situation, selvom den ikke er kendetegnende for dit normale liv.

Vi vil gerne beskrive befolkningens sundhed og trivsel, som den er lige nu. Derfor vil vi bede dig svare ud fra din nuværende situation, selvom den ikke er kendetegnende for dit normale liv.

Nej, desværre. Spørgeskemaet er personligt. Hvis en anden person end den, som er tilfældigt udvalgt, svarer, er det ikke længere en tilfældig udvælgelse, og dette vil føre til misvisende resultater.

Ja, det må du gerne, men det er vigtigt, at det er dine egne svar.

Det er faktisk meget vigtigt for os, at også borgere i din aldersgruppe besvarer spørgeskemaet. Vi ønsker en undersøgelse af alle danskeres sundhed fra 16 år og helt op til de ældste borgere i landet. Netop fra de ældre, er der meget at lære. For eksempel er et interessant, hvordan det er lykkes dig/dem at blive så gamle? Det kan vi blandt andet lære noget om på baggrund af de spørgsmål, som vi stiller i spørgeskemaet.

Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt af medarbejdere, der har tavshedspligt og er underlagt loven om behandling af personoplysninger. Oplysningerne fra spørgeskemaet anvendes udelukkende til statistiske og videnskabelige formål, og resultaterne offentliggøres i en form, hvor enkeltpersoner ikke kan genkendes.

Når vi modtager dine svar, ved vi, at de kommer fra dig, men vi offentliggør aldrig resultater, hvor dine svar kan genkendes.

Ja, det er lovligt, når deltageren er informeret om, at det vil ske, og at undersøgelsen gennemføres i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi henter oplysninger fra registre, for at resultaterne skal blive så solide og fyldestgørende som muligt. Registeroplysninger er vigtige for at kunne se, hvor der skal sættes ind for at forbedre sundhedstilstanden. Vi offentliggør aldrig resultater, hvor dine svar kan genkendes.

Du kan finde flere informationer om undersøgelsen på Region Syddanmarks hjemmeside. www.rsyd.dk/HvordanHarDuDet.Hvis du har brug for yderligere viden om undersøgelsen eller har spørgsmål til udfyldelsen af skemaet, er du velkommen til at ringe på telefon 24 52 27 01.

Vi udlodder præmierne som tak til de borgere, der bruger tid på at besvare spørgeskemaet. Dernæst viser undersøgelser, at præmier øger borgernes motivation for at deltage. Vi har brug for en høj svarprocent for at kunne bruge undersøgelsens resultater.

Kontakt

Naja Ramskov Krogh

Konsulent

Tværsektorielt samarbejde


24965528

Peter Lund Kristensen

Konsulent

Tværsektorielt samarbejde


20585087
APPFWU01V