Skip til primært indhold

Region Syddanmark anskaffer patientskærme til det nye OUH

Når det nye OUH bliver taget i brug, vil sengestuerne på det nye sygehus være udstyret med patientskærme monteret ved sengene.

Region Syddanmark anskaffer patientskærme til det nye OUH

Sådan cirka kommer patientskærmene på det nye OUH til at se ud. Fotoet er fra regionshospitalet i Gødstrup, hvor tilsvarende skærme er i brug. Foto: Region Syddanmark

Som indlagt patient på det nye universitetshospital i Odense er det her du skal bestille dit næste måltid. Det er her, du kan se et afsnit af din yndlingsserie, og det er her, du kan se dit træningsprogram.

I dag har et enigt regionsråd besluttet at anskaffe patientskærme til sengestuerne på det nye OUH. Der er tale om en touchskærm, der er monteret på en arm ved sengene på patientstuerne. Patientskærmene bliver i første omgang opsat i 675 patientstuer og behandlingsrum, og regionsrådet har afsat cirka 21 mio. kr. til anskaffelse af skærmene.

Udvalgsformand Karsten Uno Petersen (S), Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling, siger:
- Det er vigtigt for os, at vi med patientskærmen kan inddrage patienterne godt i deres behandling, og at de på skærmene har et godt overblik over deres forløb. Og så gør vi selvfølgelig et stort nummer ud af, at de skærme, vi anskaffer, er enkle at bruge.

Følg behandlingsforløb på Mit Sygehus

Ud over de allerede nævnte funktioner på patientskærmene vil patienterne blandt andet også kunne bruge skærmene til fremmedsprogstolkning og videosamtaler og følge eget behandlingsforløb på appen Mit Sygehus. Patientskærmene er fremtidssikret, så eksisterende applikationer kan opdateres og nye applikationer kan tilføjes.

Sengestuerne på det nye OUH bliver enestuer, og her bliver patientskærmene en del af udstyret på stuerne sammen med et traditionelt fjernsyn, som også bliver indkøbt for en del af bevillingen.

Erfaringer hentet fra andre regioner

Region Syddanmark går efter at anskaffe en velafprøvet standardløsning, og der er i den forbindelse indhentet erfaringer fra tilsvarende patientskærme, som allerede er sat op på sygehuset i Sønderborg og på sygehuse i Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden. I arbejdet med at finde den bedst egnede løsning har der også været afprøvet forskellige skærmløsninger i en 1:1-udgave af sengestuen, som den kommer til at se ud på det nye OUH. En sådan sengestue er etableret på det nuværende OUH.

Løsningen med patientskærmene kommer nu i udbud.

APPFWU02V