Skip til primært indhold

Regional og kommunal psykiatri flytter sammen i Fredericia

Region Syddanmarks lokalpsykiatri og Fredericia Kommunes socialpsykiatri er flyttet sammen i Fredericia Sundhedshus. Det tætte fysiske samarbejde kommer til at betyde et tæt fagligt samarbejde med patienten i fokus.

Som en videreudvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af region og kommune er Region Syddanmarks lokalpsykiatri og Fredericia Kommunes socialpsykiatri flyttet sammen i Fredericia Sundhedshus. Den fælles indflytning blev fejret med en indvielse 25. april 2023.

Administrerende sygehusdirektør i Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark, Charlotte Rosenkrantz Josefsen, glæder sig over det gode samarbejde med Fredericia Kommune:

- Det kommer til at have en stor og positiv effekt for personer med psykiske lidelser, at vi nu bor under samme tag som Fredericia Kommune. Rammerne i sundhedshuset er optimale for samarbejde og sparring på tværs af de to sektorer, og en samling af vores fælles ressourcer kommer til at betyde, at fokus kan ligge på at hjælpe patienten, der hvor den enkelte er og føler sig tryg, frem for hvilken sektor der har behandlingsansvaret.

De fælles fysiske rammer skal fremme samarbejdet mellem regionens lokalpsykiatri og kommunens socialpsykiatri og skabe bedre sammenhæng i forløb og i overgangene mellem sektorerne.

Region og kommune har i fællesskab sat en række målsætninger for samarbejdet. Blandt andet skal andelen af unge med dårlig mental trivsel reduceres, antallet af genindlæggelser på sygehuset skal reduceres, og overdødeligheden blandt personer med psykiske lidelser skal reduceres.

Direktør for Beskæftigelse og Velfærd Mette Heidemann fra Fredericia Kommune siger:

- Snakken om mistrivsel fylder meget i vores samfund. Både blandt børn, unge og voksne. Så det er et vigtigt signal, at lokalpsykiatrien og socialpsykiatrien nu rykker tæt sammen med så mange andre af vores sundhedstilbud i sundhedshuset – både private, kommunale og regionale. Sundhed handler om meget mere end det, man kan se med øjet, og derfor skal der selvfølgelig være et psykiatrisk behandlingstilbud i et sundhedshus.

I de nye omgivelser har de kommunale og regionale psykiatritilbud fælles indgang og fælles modtagelse. Der er også fælles personalefaciliteter, som lægger op til socialt og fagligt fællesskab, og med en fælles ledelsesgang er der lagt op til et tæt samarbejde også på ledelsesniveau. I Fredericia Sundhedshus er der desuden mange andre samarbejdspartnere og faggrupper, som udgør et fællesskab, der giver en unik mulighed for at udbygge eksisterende samarbejder og skabe nye.

APPFWU01V