Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Råstofplan 2020 (Gældende)

Råstofplan 2020 er den gældende råstofplan

Regionsrådet har vedtaget Råstofplan 2020 for Region Syddanmark d. 21. juni 2021. Regionsrådets afgørelse er offentligt annonceret d. 22. juni 2021 på regionens hjemmeside. Klageperioden er forbi og Råstofplan 2020 er trådt i kraft.

På denne side findes de dokumenter der indgår som en del af Råstofplan 2020 for Region Syddanmark. Desuden findes link til de høringssvar regionen har modtaget under den offentlige høring og partshøring af forslaget til Råstofplan 2020.  

Råstofplan 2020 er påklaget

Regionsrådets afgørelse kunne påklages i fire uger frem til d. 20. juli 2021. I klageperioden er det indgivet fire klager over råstofplanen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagerne har ikke opsættende virkning, medmindre det besluttes af klagenævnet. Nævnets afgørelser kan få betydning for råstofplanens udformning.

Råstofplan 2020

Råstofplanen består af en plantekst og kort med de områder, der indgår i planen. Desuden er der en rapport der beskriver miljøvurderingen af planen.

  • Råstofplan 2020 for Region Syddanmark (pdf). Råstofplan 2020 indeholder regionsrådets strategi for den fremtidige forsyning med råstoffer i Region Syddanmark, og beskriver regionens indsatsområder for den kommende planperiode. Planen indeholder desuden retningslinjer for råstofindvinding og en redegørelse for ressourcesituationen.
     
  • Kort med grave- og interesseområder, der indgår i Råstofplan 2020 kan ses på et zoom-bart web-kort (åbner nyt vindue). Hvis du vil se råstofplanen i dit eget gis-system, kan du hente planens områder som shapefiler (omdøb filen til *.zip for at udpakke). Du kan også se de områder der er med i Råstofplan 2020 ved at hente kortbilaget som pdf (PDF, 43 MB).
     
  • Miljøvurdering af Råstofplan 2020 (PDF, 76 MB). Miljøvurderingen beskriver Råstofplan 2020's sandsynlige indvirkning på miljøet.

Udlæg af nye råstofområder

Der udlægges 29 nye graveområder i Råstofplan 2020. Der er ikke ændret i de nye graveområder på baggrund af høringen af Forslag til Råstofplan 2020.

Under udarbejdelsen af forslaget til Råstofplan 2020 er der udarbejdet miljørapporter for de arealer der potentielt kan udlægges som nye graveområder. Miljørapporten for hvert enkelt område beskriver den sandsynlige miljøpåvirkning, hvis der graves råstoffer på hele arealet.

Du kan finde miljørapporterne for de nye graveområder herunder. Sammen med miljørapporten findes regionsrådets begrundelse for udlægget. I miljørapporterne fremhæves også særlige opmærksomhedspunkter, der bør ses nærmere på i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om råstoftilladelse.

 

 


 

Miljørapporter for nye graveområder

Tryk på linket for at hente miljørapporten som pdf-fil.

Nye graveområder for sand, grus og sten

Fyn

Trekantområdet

Sydvestjylland

Sønderjylland

Nye graveområder for klæg til vadehavsdiger

Nye graveområder for teglværksler

 


Siden er sidst opdateret 21-07-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring