Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Den regionale fællesliste

Hvad er Fælleslisten?

I 2016 vedtog det regionale lægemiddelråd, at der skulle udarbejdes en fælles lægemiddel-rekommandationsliste (Fælleslisten) med det formål at fremme indsatsen for rationel farmakoterapi i Region Syddanmark.  For at opnå dette tilstræbes et mere snævert lægemiddelsortiment regionalt. Rationalet bag dette er, at et mindre og mere velkendt fælles sortiment vil øge patientsikkerheden. Det sker ved et bedre kendskab til karakteristiske bivirkninger, interaktioner, navne og pakningstyper for de enkelte lægemidler; og ved at begrænse mængden af analoge lægemidler, antal styrker og formuleringsformer. Fælleslisten dækker både primær- og sekundærsektoren og faciliterer hermed en mere smidig sektorovergang. Rekommandationerne for praksissektoren kaldes Basislisten og er indarbejdet i Fælleslisten for at skabe sammenhæng i sektorovergange til gavn for patientsikkerheden.

Fælleslisten er ikke udtømmende men indeholder de lægemidler, som dækker basisbehandlingen inden for større terapiområder på regionens sygehuse. Listen giver dermed, både i primær- og sekundærsektoren, forslag til førstevalg af lægemidler hos ukomplicerede patienter og basissortimentet på afdelingerne.

Præparaterne på listen er udvalgt under hensyntagen til effekt, bivirkninger og pris. I forhold til pris tages hensyn til i hvilken sektor forbruget er størst og med blik for at relevante sygehusudbud overholdes. Listen er dynamisk og opdateres på baggrund af ny viden, medicinrådet, RADS rekommandationer og input fra brugerne.

Fælleslisten er opdelt efter ATC-koder og er implementeret på regionens sygehuse.

Anvendelsen af Fælleslisten på regionens sygehuse

Hver sygehusafdeling, både somatiske og psykiatriske, har et standardsortiment som indeholder lægemidler fra Fælleslisten samt lægemidler, som er karakteristiske for afdelingens speciale (også kaldes afdelingens specialesortimentet). Tegningen illustrerer hvad der skal forstås ved henholdsvis en afdelings standardsortiment og specialesortiment:

den regionale fællesliste

Hvem udarbejder Fælleslisten?

Fælleslisten er udarbejdet af en fast arbejdsgruppe under det regionale lægemiddelråd, hvor der er repræsentanter for hvert sygehusapotek, klinisk farmakologi (formand), almen praksis og ad hoc deltagelse af regionale RADS fagudvalgsrepræsentanter og repræsentanter for Psykiatrisygehuset.

Listen har været i høring hos relevante personer på regionens sygehuse, regionens specialeråd, HEKLA (OUH), Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi (OUH), Forskningsenheden for Almen Praksis (SDU) og IRF.

Fælleslisten er godkendt af Det Regionale Lægemiddelråd den 17. september 2019 og opdateret med virkning fra september 2019.

Hvor ofte opdateres Fælleslisten?

Den trykte liste revideres én gang årligt.

Fælleslisten til print

Kontakt

Kontaktperson for Fælleslisten Region Syddanmark er:

Wiebke Boman Hansen
Telefon 7663 1471
wbh@rsyd.dk


Siden er sidst opdateret 02-10-2019.
Kontakt Sundhed

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |