Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Den regionale fællesliste

Fælleslisten er en fælles liste over lægemiddelanbefalinger på sygehuse og i almen praksis i Region Syddanmark. Listen bidrager til en smidig sektorovergang og rationel behandling med lægemidler.

Fælleslisten - en regional lægemiddelrekommandationsliste

I 2016 vedtog det regionale lægemiddelråd, at der skulle udarbejdes en fælles lægemiddel-rekommandationsliste (Fælleslisten) med det formål at fremme indsatsen for rationel farmakoterapi i Region Syddanmark.  For at opnå dette tilstræbes et mere snævert lægemiddelsortiment regionalt. Rationalet bag dette er, at et mindre og mere velkendt fælles sortiment vil øge patientsikkerheden. Det sker ved et bedre kendskab til karakteristiske bivirkninger, interaktioner, navne og pakningstyper for de enkelte lægemidler; og ved at begrænse mængden af analoge lægemidler, antal styrker og formuleringsformer.

Fælleslisten dækker både primær- og sekundærsektoren og faciliterer hermed en mere smidig sektorovergang. Rekommandationerne for praksissektoren kaldes Basislisten og er indarbejdet i Fælleslisten for at skabe sammenhæng i sektorovergange til gavn for patientsikkerheden.

Giver forslag til førstevalg af lægemidler

Fælleslisten er ikke udtømmende men indeholder de lægemidler, som dækker basisbehandlingen inden for større terapiområder på regionens sygehuse. Listen giver dermed, både i primær- og sekundærsektoren, forslag til førstevalg af lægemidler hos ukomplicerede patienter og basissortimentet på afdelingerne.

Præparaterne på listen er udvalgt under hensyntagen til effekt, bivirkninger og pris. I forhold til pris tages hensyn til i hvilken sektor forbruget er størst og med blik for at relevante sygehusudbud overholdes. Listen er dynamisk og opdateres på baggrund af ny viden, medicinrådet, RADS rekommandationer og input fra brugerne.

Fælleslisten er opdelt efter ATC-koder og er implementeret på regionens sygehuse.

Anvendelsen af Fælleslisten på regionens sygehuse

Hver sygehusafdeling, både somatiske og psykiatriske, har et standardsortiment som indeholder lægemidler fra Fælleslisten samt lægemidler, som er karakteristiske for afdelingens speciale (også kaldes afdelingens specialesortimentet). Tegningen illustrerer hvad der skal forstås ved henholdsvis en afdelings standardsortiment og specialesortiment:

 
Klik her for at se i fuld skærm
Klik her for at åbne illustrationen af Basislisten
Tegning illustrerer, at Basislisten er en delmængde af Fælleslisten og afdelingernes standardsortiment

Hvem udarbejder Fælleslisten?

Fælleslisten er udarbejdet af en fast arbejdsgruppe under det regionale lægemiddelråd, hvor der er repræsentanter for hvert sygehusapotek, klinisk farmakologi (formand), almen praksis og ad hoc deltagelse af regionale specialister og repræsentanter for Psykiatrisygehuset.

Listen har været i høring hos relevante personer på regionens sygehuse, regionens specialeråd, HEKLA (OUH), Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi (OUH), Forskningsenheden for Almen Praksis (SDU), IRF og PLO Syddanmark.

Fælleslisten er godkendt af Det Regionale Lægemiddelråd den 15. september 2020.

Hvor ofte opdateres Fælleslisten?

Listen revideres som udgangspunkt én gang årligt.

 


Siden er sidst opdateret 22-09-2020.
Kontakt Sundhed

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring