Skip til primært indhold

Information til almen læger

Find information om praksisplaner, kapacitetsdel og links til sundhed.dk, hvor det meste information til praktiserende læger er samlet.

Sundhed.dk kan du finde relevant information til dig som almen læge i Region Syddanmark.

Praksisplan for almen praksis i Region Syddanmark

Du kan finde praksisplanen for almen praksis i Region Syddanmark her:

Praksisplanen skal medvirke til at sikre sundhedsaftalens gennemførelse i forhold til almen praksis.

Planen er delt op i to - en politisk del og en mere beskrivende kapacitetsdel.

Den politiske del fastsætter hvilke indsatser, der særligt skal prioriteres i det tværsektorielle samarbejde mellem sygehus, kommune og almen praksis i den kommende planperiode, og hvad der forventes af parterne i den sammenhæng. Den politiske del afspejler vision og målsætninger i sundhedsaftalen. 

Kapacitetsdelen af planen danner grundlag for sikringen af lægedækningen i Region Syddanmark. Planen beskriver, hvor der er lægepraksis og hvor der kan og skal være lægepraksis.

Praksisplanen vedrørende almen praksis udgør en del af regionens sundhedsplan og udarbejdes for hver valgperiode. Praksisplanen er udarbejdet af praksisplanudvalget i regionen. 

 

APPFWU01V