Skip til primært indhold

Rekruttering Almen Praksis

Region Syddanmark har i iværksat rekrutteringsprojektet Almen Praksis og etableret Rekrutteringsteamet. Projektet skal promovere almen praksis samt rekruttere yngre læger til almen praksis.

Rekrutteringsteamet tilbyder:

Over for praktiserende læger, præ plo'er, hoveduddannelseslæger og medicinstuderende står Rekrutteringsteamet konkret til rådighed.

Kontakt os gerne, vi:

 • Holder opdateret overblik over, hvor der mangler læger, er ledige stillinger/kapaciteter, ledige ydernumre (0-ydernumre) eller praksis til salg. Du finder ledige praksis/stillinger/ydernumre under 'Find ledig praksis i Cards nedenfor. 
 • Promoverer og bistår almen praksis, der mangler læger
 • Skaber kontakt, er bindeled og match-maker mellem praktiserende læger og yngre læger
 • Tilbyder yngre læger råd og vejledning i forbindelse med nedsættelse i almen praksis
 • Planlægger og inviterer til arrangementer og netværksdannelse, der kan vække yngre læger og medicinstuderendes interesse for erhvervet og livet som praktiserende læge 
 • Arrangerer sommerferiepraktik for medicinstuderende
Rekrutteringsteamet

Foto: Rekrutteringsteamet

Rekrutteringsteamet består af:

Projektleder Ulla Krogh Jessen
Projektadministrator Emilie (Mille) Klokker

Rekrutteringsteamet samarbejder med relevante parter og organisationer:

Praktiserende læger i regionen, PLO, SydPOL og Den Lægelige Videreuddannelse, for med gode relationer og opdateret viden, at yde den bedst mulige rekrutteringsindsats. Derudover samarbejder vi med uddannelseskoordinatorer, FYAM, SAMS, DYNAMU'er og kommunernes "tilflytterservice".

Udmøntning af initiativer

I projektperioden vil der løbende blive implementeret/iværksat rekrutteringsinitiativer inden for 4 hovedområder. Rekrutteringsindsatsen sættes ind over for 4 aktørgrupper med initiativer, møder og arrangementer hen over året og skal sikre ”fødekæden” af læger til almen praksis på den lange, mellemlange og korte bane.

Se de 4 hovedområder

 • I samarbejde med en række tutorklinikker initierer og planlægger Rekrutteringsteamet sommerferiepraktik for medicinstuderende
 • I samarbejde med SAMS planlægges og afholdes temadage og netværksture, hvor formålet er at introducere de studerende til praksisser og læger i forskellige geografiske områder
 • Rekrutteringsteamet arrangerer i samarbejde med PLO et informations- og motivationsarrangement i forbindelse med Praksisdag Syd
 • Rekrutteringsteamet yder praktisk hjælp til SDU i forbindelse med planlægning af ulønnet praktik i almen praksis for medicinstuderende
 • I samarbejde med PLO, Den Lægelige Videreuddannelse og sygehusene arrangerer Rekrutteringsteamet rekrutteringsarrangementer
 • Rekrutteringsteamet arrangerer i samarbejde med PLO et informations- og motivationsarrangement i forbindelse med Praksisdag Syd
 • Planlægger og afholder netværks-, rekrutterings- og matchmaking-møde
 • Planlægger og afholder netværks-, rekrutterings- og matchmaking-møder mellem uddannelseslæger og praktiserende læger
 • Afholder praksiskøbkursus to gange årligt i samarbejde med SydPOL, herunder
  Udformer ”håndbog til praksiskøb” til information og motivation
 • Tilbyder henvisning til mentorer i netværket, der kan give praktisk rådgivning om det at være selvstændig erhvervsdrivende læge med et ydernummer
 • Tilbyder møder til afklaring af den unge læges mål og ønsker for at finde frem til de rigtige løsninger for den enkelte
 • Information og sparring om det at nedsætte sig i praksis, de tekniske sider ved køb af praksis, og hvor der aktuelt er ledige stillinger eller praksis til salg
 • Er bindeled og matchmaker i forbindelse med nedsættelse i almen praksis
 • Er bindeled til kommuner i forbindelse med flytning og partnerjob
 • Sparring til praktiserende læger, der gerne vil finde en kollega eller sælge deres ydernummer/praksis
 • Sparring vedrørende overenskomstrettede muligheder for forskellige praksisstrukturer
 • Bistand til promovering af ledig praksis eller kapacitet på regionens hjemmeside
 • Bistand til udførelse af drejebog i forbindelse med, at en praksis ønsker at udforme videopromovering af deres praksis
 • Henviser til eller samarbejder med mentorer i SydPOL
 • Deltagelse i Lægedage o.lign.
APPFWU01V