Skip til primært indhold

Overvågning i eget hjem ved brug af respiratorisk udstyr

Samarbejde mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem på grund af brug af respiratorisk udstyr.

Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr (april 2020)(PDF)

Medfinansieringsaftale mellem region og kommune vedr. fælles hjælpeordning (april 2020)(PDF)

Samarbejdsaftalen beskriver:

  • Patientgruppen
  • Den formelle ansvarsfordeling mellem sektorerne
  • Præcisering af den økonomiske fordeling af udgifter mellem region og kommune.

Samarbejdsaftalen afsluttes med en tjekliste for patienter der udskrives fra Respiratorcenter Syd.

APPFWU01V