Skip til primært indhold

Overvågning i eget hjem ved brug af respiratorisk udstyr

Samarbejde mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem på grund af brug af respiratorisk udstyr.

Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr (april 2020)(PDF)

Medfinansieringsaftale mellem region og kommune vedr. fælles hjælpeordning (april 2020)(PDF)

Samarbejdsaftalen beskriver:

  • Patientgruppen
  • Den formelle ansvarsfordeling mellem sektorerne
  • Præcisering af den økonomiske fordeling af udgifter mellem region og kommune.

Samarbejdsaftalen afsluttes med en tjekliste for patienter der udskrives fra Respiratorcenter Syd.

Informationsmøde om genudbud den 14. september 2022

Materiale vedr. informationsmøde om genudbud den 14. september 2022 omkring hjælperordninger til patienter med kronisk respirationsinsufficiens i Region Syddanmark. På informationsmødet blev der givet et indblik i de væsentligste forskelle mellem det nuværende udbud og det nye. Der blev informeret om driftsstart, virksomhedsoverdragelse og hvilke tiltag der er gjort i forhold til, at sikre en større stabilitet på de enkelte ordninger. Desuden blev det beskrevet, hvorledes Regionen fremover bliver opdelt og ordningerne tildelt de enkelte Leverandører, samt hvorledes Regionsfunktionen for Respirationscenter Syd, efterfølgende har organiseret sig for, at sikre et endnu tættere samarbejde med både Leverandører og Kommuner.

Se materialet fra informationsmødet her:

 

Nedenfor er der en oversigt over regionskonsulenterne indenfor de enkelte distrikter:

Distrikt 1:

(Odense kommune, Assens kommune, Faaborg-Midtfyn kommune, Nordfyns kommune, Nyborg kommune, Kerteminde kommune, Svendborg kommune, Langeland kommune, Ærø kommune).

Julie Ji Min Nykjær Pedersen, mail Julie.Nykjaer.Pedersen@rsyd.dk, mobil 23816124

Tina Aagaard Andersen, mail Tina.Aagaard.Andersen@rsyd.dk, mobil 24255796

Distrikt 2:

(Kommunerne Middelfart Kommune, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Vejle Kommune).

Mette Louise Basse, mail Mette.Louise.Basse@rsyd.dk, mobil 29658261

Lis Holm Sørensen, mail Lis.Holm.Soerensen@rsyd.dk, mobil 24255518

Distrikt 3:

(Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Varde Kommune, Fanø Kommune, Vejen Kommune, Tønder Kommune, Haderslev Kommune, Aabenraa Kommune og Sønderborg Kommune).

Morten Engborg Klein, mail Morten.Engborg.Klein@rsyd.dk, mobil 29658316

Helle Funck Madsen, mail Helle.Funck.Madsen@rsyd.dk, mobil 51648616

Lis Holm Sørensen, mail Lis.Holm.Soerensen@rsyd.dk, mobil 24255518

 

Det er Mette Louise Basse og Tina Aagaard Andersen, der varetager opgaven vedr. børneordningerne i alle distrikter.

For yderligere oplysninger, se Respirationscenter Syds hjemmeside: https://ouh.dk/til-patienter-og-parorende/odense/centre/respirationscenter-syd

 

APPFWU02V