Skip til primært indhold

Honorering

Som vagtlæge i natlægevagten bliver du ansat på OUH på en timelønsaftale, og lønnen udbetales dermed som A-indkomst.

Timetaksten varierer alt efter, hvilken vagttype du varetager, og hvor mange vagter du tager. Der skelnes ikke mellem, om du er speciallæge i almen medicin, fase-3 hoveduddannelseslæge i almen medicin eller læge med erfaring fra lægevagtsarbejdet.

Timelønnen inkl. 15,45% i feriepenge fremgår nedenfor. Geografitillægget udbetales, hvis man selv møder op på konsultationsstedet og ikke bliver kørt dertil i befordringsordningen. 

Timeløn ved 1 til 5 vagter per kalendermåned

Vagttype

Hverdage

Weekender

Særlige fridage

Visitationsvagt 1.393,74 1.444,72 1.514,39
Besøgsvagt med geografitillæg 1.374,74 1.425,72 1.495,39
Besøgsvagt uden geografi tillæg 1.279,74 1.330,71 1.400,38
Timeløn ved 6 til 9 vagter per kalendermåned

Vagttype

Hverdage

Weekender

Særlige fridage

Visitationsvagt 1.501,42 1.552,39 1.622,06
Besøgsvagt med geografitillæg 1.482,42 1.533,39 1.603,06
Besøgsvagt uden geografitillæg 1.387,41 1.438,38 1.508,05
Timeløn ved mere 10 vagter per kalendermåned

Vagttype

Hverdage

Weekender og SH

Særlige fridage

Visitationsvagt 1.551,47 1.602,44 1.672,11
Besøgsvagt med geografitillæg 1.532,47 1.583,44 1.653,11
Besøgsvagt uden geografitillæg 1.437,46 1.488,44 1.558,11

Du honoreres for den tid, du er på arbejde, og dermed også for den tid efter kl. 8.00, såfremt det sidste sygebesøg endnu ikke er afsluttet. Der vil også blive udbetalt løn under sygdom.

Der er ikke krav om at skulle tage et bestemt antal vagter i natlægevagten, men vi ser gerne, at man i gennemsnit tager mindst to vagter om måneden.

Honorering af ikke-speciallæger

Timelønnen (inkl. 15,45% i feriepenge) for læger, der ikke er speciallæger, eller er på trin 2 i deres hoveduddannelsesforløb i almen medicin fremgår nedenfor. Geografitillægget udbetales, hvis man selv møder op på konsultationsstedet og ikke bliver kørt dertil i befordringsordningen.

Timeløn ved 1 til 5 vagter per kalendermåned

Med eller uden geografitillæg

Hverdage

Weekender og SH

Særlige fridage

Sygebesøg/konsultation med geografitillæg 1.172,10 1.172,10 1.241,77
Sygebesøg/konsultation uden geografitillæg 1.077,10 1.077,10 1.146,77
Timeløn ved 6 til 9 vagter per kalendermåned

Med eller uden geografitillæg

Hverdage

Weekender og SH

Særlige fridage

Sygebesøg/konsultation med geografitillæg 1.279,78 1.279,78 1.349,45
Sygebesøg/konsultation uden geografitillæg 1.184,77 1.184,77 1.254,44
Timeløn ved mere end 10 vagter per kalendermåned

Med eller uden geografitillæg

Hverdage

Weekender og SH

Særlige fridage

Sygebesøg/konsultation med geografitillæg 1.329,83 1.329,83 1.399,50
Sygebesøg/konsultation uden geografitillæg 1.234,82 1.234,82 1.304,49

Efter 60 vagter inden for aftalen aflønnes efter taksten for speciallæger.

APPFWU02V