Skip til primært indhold

Strategi for sundhedsforskning

Region Syddanmarks Strategi for sundhedsforskning har fokus på tre hovedområder. Derudover har strategien en række indsatsområder under hvert hovedområde.

Strategiens hovedområder

Strategi for sundhedsforskning har fokus på tre hovedområder:

  • Forskning for patienten
  • Forskning for klinikken
  • Forskning for udvikling af det syddanske sundhedsvæsen

Strategi for sundhedsforskning er godkendt af regionsrådet d. 28. januar 2019.

Indsatsområder med særligt fokus på udviklingen af sundhedsforskning

Under hovedområdet "forskning for udvikling af det syddanske sundhedsvæsen" er der fokus på en række indsatsområder, hvor der særligt vil blive arbejdet med udviklingen af sundhedsforskning.

Indsatsområderne er:

  • Folkesygdomme
  • Psykisk sygdom og sårbarhed
  • Personlig medicin
  • Det præhospitale område
  • Effektiviteten i forskning: Den Syddanske Forbedringsmodel
  • Patientinddragelse og -kommunikation
  • Ulighed i sundhed

Disse områder er udpeget, fordi det vurderes, at et løft til sundhedsforskning inden for områderne vil have et stort udviklingspotentiale med betydning for det samlede sundhedsvæsen samt bidrage til øget kvalitet i behandlingen af patienter i det syddanske sundhedsvæsen.

Du kan læse nærmere om indsatsområderne i strategien. 

Download PDF med Strategi for sundhedsforskning

APPFWU02V