Skip til primært indhold

Regionernes Telemedicinske Koordinationsforum

Regionernes Telemedicinske Koordinationsforum arbejder for, at flere telemedicinske løsninger skal afprøves og udbredes, så de kan komme borgerne til gavn

Den digitale og teknologiske udvikling har allerede banet vejen for mange telemedicinske løsninger.

For at understøtte det telemedicinske potentiale yderligere har Danske Regioner oprettet Regionernes Telemedicinske Koordinationsforum. Visionen er, at flere telemedicinske løsninger skal afprøves og udbredes, så de kan komme borgerne til gavn. Forummet gør det muligt at skabe et overblik, sikre koordination og vidensdeling på tværs af regionernes telemedicinske projekter. Dette skal understøtte en samlet, strategisk retning på det telemedicinske område.

Læs mere på Danske Regioners hjemmeside.

Kontakt

Tine Kongsted Eefsen

Specialkonsulent

Digital Innovation


61 61 49 95
APPFWU02V