Skip til primært indhold

Sundhedssamarbejdsudvalget

Sundhedssamarbejdsudvalget er et politisk udvalg, der udarbejder udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedsloven skal indgås mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen.

Sundhedssamarbejdsudvalget understøtter, at regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen kan godkende sundhedsaftalen.

Derudover koordinerer Sundhedssamarbejdsudvalget og sætter retning for arbejdet op tværs af sundhedsklyngerne i regionen.

Læs bekendtgørelse om Sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler på retsinformation.dk.

Mødekalender 2022

Med etablering af Sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsklynger pr. 1. juli 2022, erstatter Sundhedssamarbejdsudvalget det tidligere Sundhedskoordinationsudvalg.

Sundhedskoordinationsudvalget 2022 (eksisterende frem til 30. juni 2022):

  • Tirsdag d. 8. marts 2022 kl. 18.00-20.00
  • Mandag d. 16. maj 2022 kl. 17.00-19.30 (inkl. fællesmøde med Praksisplanudvalget)

Møder i Sundhedssamarbejdsudvalget (eksisterende fra 1. juli 2022):

  • Tirsdag d. 16. august 2022 kl. 15.30-17.30
  • Fredag d. 14. oktober 2022 kl. 12.00-14.00
  • Torsdag d. 8. december 2022 kl. 15.00-17.00

Dagsordner og referater

Læs dagsordener og referater for Sundhedssamarbejdsudvalget her

Dagsordner og referater for Sundhedssamarbejdsudvalgets møder kan findes her

Medlemmer af Sundhedssamarbejdsudvalget

I henhold til Sundhedsloven er der nedsat et Sundhedssamarbejdsudvalg med deltagelse af repræsentanter udpeget af:

  • Regionsrådet
  • Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark
  • Praktiserende Lægers Organisation i Region Syddanmark.

Se medlemmer af Sundhedssamarbejdsudvalget

Forretningsorden for Sundhedssamarbejdsudvalget

Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Syddanmark er nedsat jfr. § 1 i bekendtgørelse nr. 679 af 30/05/2018 om Sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler.

Læs forretningsorden for Sundhedssamarbejdsudvalget

APPFWU02V