Skip til primært indhold

Sundhedskoordinationsudvalget

Sundhedskoordinationsudvalget er et politisk udvalg, der udarbejder udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedsloven skal indgås mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen.

Sundhedskoordinationsudvalget understøtter, at regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen kan godkende sundhedsaftalen.

Herunder skal sundhedskoordinationsudvalget blandt andet:

 • Opstille målsætninger for udviklingen af sundhedsområdet generelt i regionen.
 • Følge op på sundhedsaftalen. Herunder en gang årligt gennemgå aftalen og vurdere behovet for at revidere dens indhold.
 • Vurdere udkast til regionens sundhedsplan.
 • Drøfte emner med relevans for sammenhængen i patientforløb.

Læs bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler på retsinformation.dk.

Mødekalender 2022

Nedenstående mødedatoer er med forbehold for, at der i forbindelse med etablering af Sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsklynger pr. 1. juli 2022 kan forekomme ændringer i mødekalenderen.

Sundhedskoordinationsudvalget 2022 (eksisterende frem til 30. juni 2022):

 • Tirsdag d. 8. marts 2022 kl. 18.00-20.00
 • Mandag d. 16. maj 2022 kl. 17.00-19.30 (inkl. fællesmøde med Praksisplanudvalget)

Møder i Sundhedssamarbejdsudvalget (eksisterende fra 1. juli 2022):

 • Tirsdag d. 16. august 2022 kl. 15.30-17.30
 • Fredag d. 14. oktober 2022 kl. 12.00-14.00
 • Torsdag d. 9. december 2022 kl. 15.00-17.00

Dagsordner og referater

Dagsordner og referater for Sundhedskoordinationsudvalgets møder kan findes her

Medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget

I henhold til Sundhedsloven er der nedsat et sundhedskoordinationsudvalg med deltagelse af repræsentanter udpeget af:

 • Regionsrådet
 • Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark
 • Praktiserende Lægers Organisation i Region Syddanmark.

Se medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget

Forretningsorden for Sundhedskoordinationsudvalget

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark er nedsat jfr. § 1 i bekendtgørelse nr. 679 af 30/05/2018 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Læs forretningsorden for Sundhedskoordinationsudvalget

APPFWU02V