Skip til primært indhold

Strategisk Sundhedsstyregruppe

Strategisk Sundhedsstyregruppe er det koordinerende administrative organ, der forbereder sager til Sundhedssamarbejdsudvalget og sikrer implementering af sundhedsaftalen og andre tværgående initiativer.

Strategisk Sundhedsstyregruppe består af kommunale og regionale ledelsesrepræsentanter, herunder repræsentanter fra almen praksis. Sammensætningen af Strategisk Sundhedsstyregruppe sikrer, at alle områder i Sundhedsaftalen samt at alle fire sundhedsklynger repræsenteres i udvalget.

Se medlemmerne af Strategisk Sundhedsstyregruppe

Region Syddanmark og kommunerne i regionen har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023, som er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsråd. Det overordnede politiske organ på sundhedsaftaleområdet er Sundhedssamarbejdsudvalget, mens det overordnede administrative organ er Strategisk Sundhedsstyregruppe. Strategisk Sundhedsstyregruppe sætter på baggrund af de politiske visioner og målsætninger den administrative retning for sundhedsaftalesamarbejdet og for implementering af Sundhedsaftalen.

Mødekalender 2023

Der afholdes som udgangspunkt møde 5 gange om året af tre timers varighed. Der holdes som udgangspunkt møde cirka en måned før mødet i Sundhedssamarbejdsudvalget. Herudover kan formandskabet indkalde til ekstraordinære møder, ligesom formandskabet kan vælge at afholde formandsmøder.

Deadlines for møder i Strategisk Sundhedsstyregruppe 2023

Dagsordenspunkter og bilag skal fremsendes til Koordinationsgruppen senest datoen angivet som deadline i oversigten nedenfor.

Mødedatoer og deadlines

Mødedato

Deadline

25.januar 19.december 2022
22.marts 23.februar
20.juni (virtuelt) 17.maj
20.september 23.august
8.november 12.oktober
14.december (virtuelt) 16.november

Dagsordener og referater for Strategisk Sundhedsstyregruppe 

Læs aktuelle dagsordner og referater her

Dagsordener og referater for Det Administrative Kontaktforum 

(Erstattet af Strategisk Sundhedsstyregruppe pr. 1. juli 2022)

Læs aktuelle dagsordner og referater her

Referater fra 2015 - 2019 kan findes her

Kommissorium og forretningsorden

Kommissorium og forretningsorden for Det Administrative Kontaktforum
 

APPFWU01V