Skip til primært indhold

Tovholderfunktioner og arbejdsgrupper og samarbejdsaftaler

Tovholderfunktioner og arbejdsgrupper og samarbejdsaftaler

Tovholderfunktioner

Der er udpeget fire tovholderfunktioner med det formål at varetage det løbende vedligehold, fortolkningsspørgsmål og mindre forståelsesmæssige tvister vedrørende de eksisterende samarbejdsaftaler og forløbsprogrammer, som er indgået mellem de 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark. Hver tovholderfunktion tildeles ansvaret for en portefølje af samarbejdsaftaler og/eller forløbsprogrammer under Sundhedsaftalen 2024-27. En tovholderfunktion består af i alt fire personer, to konsulenter (tovholdere) og to kontaktdirektører.

Link til funktionsbeskrivelse for tovholderfunktioner.

Find alle samarbejdsaftalerne her

Tovholderfunktion: Samarbejdsaftaler vedr. overgange gruppe 1

Kontaktdirektører: Eva Nielsen, Sygeplejefaglig direktør Sygehus Sønderjylland og Helene Bækmark, Sundhedsdirektør i Odense Kommune

Tovholdere: (tilgår)

Samarbejdsaftaler under tovholderfunktionen:

 • Patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og kort forventet levetid
 • Hjælp til kommunikation, personlig hjælp samt ledsagelse i forbindelse med sygehusbehandling
 • Overvågning i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr
 • Rammeaftale om Infektionshygiejnisk Rådgivning
 • Samarbejdsaftale på stomiområdet
 • Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering
 • Samarbejdsaftale om peritonealdialyse i eget hjem

Tovholderfunktion: Samarbejdsaftaler vedr. overgange gruppe 2

Kontaktdirektører: Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Administrerende direktør Psykiatrisygehuset, og Else Zippor, Direktør for voksne i Billund Kommune

Tovholdere: (tilgår)

Samarbejdsaftaler under tovholderfunktionen:

 • Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug
 • Forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse
 • Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter
 • Samarbejdsaftale for voksne med PTSD
 • Samarbejdsaftale på demensområdet
 • Tværsektoriel vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange

Tovholderfunktion: Samarbejdsaftaler om børn og unge

Kontaktdirektører: Mathilde Schmidt-Petersen, Sygeplejefaglig direktør OUH og Irene Ravn Rossavik, Sundhedsdirektør i Middelfart Kommune

Tovholdere: (tilgår)

Samarbejdsaftaler under tovholderfunktionen:

 • Gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet Plus
 • Sårbare gravide
 • Ammepolitikken
 • Børne- og ungeområdet i Region Syddanmark
 • Samarbejdsaftale om børn, unge og gravide med overvægt
 • Samarbejdsaftale for det børne- og ungdomspsykiatriske område

 
Tovholderfunktion: Samarbejdsaftaler vedr. genoptræning og rehabilitering

Kontaktdirektører: Hanne Andersen, Sygeplejefaglig direktør Sygehus Lillebælt og Mogens Bak Hansen, Sundhedsdirektør i Nordfyns Kommune

Tovholdere: (tilgår)

Samarbejdsaftaler under tovholderfunktionen:

 • Samarbejde på tværs af sektorer omkring genoptræningsplaner til mennesker med en psykisk lidelse
 • Rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft
 • Fysioterapeutiske og ergoterapeutiske del af opfølgningsprogrammet CPOP for børn og unge med cerebral parese
 • Samarbejdsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade
  • Arbejdsgruppe vedr. kompetenceudvikling indenfor erhvervet hjerneskade

Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupper nedsættes efter behov af Strategisk Sundhedsstyregruppe til at udvikle forskellige typer af tværgående opgaver, f.eks. samarbejdsaftaler, som skal være ens for alle 22 kommuner og Region Syddanmark. Der kan også nedsættes arbejdsgrupper, som løser opgaver på tværs af regionen af mere langvarig karakter.

Alle arbejdsgrupper har en regional og en kommunal sekretær til gruppen samt en regional og kommunal formand. Dertil har nogle arbejdsgrupper tilknyttet kontaktdirektører, som er medlemmer af Strategisk Sundhedsstyregruppe. Her er udpeget en regional og kommunal kontaktdirektør for de arbejdsgrupper, hvor det vurderes relevant.

Link til funktionsbeskrivelse

Arbejdsgrupper med kontaktdirektører:

 • Arbejdsgruppe vedr. behandling i borgerens nærmiljø (Eva Nielsen, Sygeplejefaglig direktør  Sygehus Sønderjylland og Irene Ravn Rossavik, Sundhedsdirektør i Middelfart Kommune)
 • Stående arbejdsgruppe for akutområdet (Charlotte Mose Hansen, Sygeplejefaglig direktør Esbjerg og Grindsted sygehus og Arne Nikolajsen, Sundhedsdirektør i Esbjerg Kommune)
 • Arbejdsgruppe vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler (Hanne Andersen, Sygeplejefaglig direktør Sygehus Lillebælt og Karen Storgaard, Sundhedsdirektør i Aabenraa Kommune)
 • Nye rammer for kronisk syge (Mathilde Schmidt-Petersen, Sygeplejefaglig direktør OUH og Mogens Bak Hansen, Sundhedsdirektør i Nordfyns Kommune)

Arbejdsgrupper uden kontaktdirektører:

Disse arbejdsgrupper refererer direkte til Strategisk Sundhedsstyregruppe

 • Rådgivende SAM:BO-arbejdsgruppe
 • Arbejdsgruppe for implementering af MedCom-meddelelser
 • Projektstyregruppe, ABC for mental sundhed
 • Kvalitetsudvikling og Hjertesyd
 • Arbejdsgruppe vedr. Sundhedsprofilen
 • Programstyregruppen for Fælles Telemedicin i Syddanmark
APPFWU02V