Skip til primært indhold

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum skal sikre, at alle områder i sundhedsaftalen repræsenteres ved forummets deltagere.

Det Administrative Kontaktforum består af kommunale og regionale ledelsesrepræsentanter, herunder repræsentanter fra almen praksis. Sammensætningen af Det Administrative Kontaktforum skal sikre, at alle områder i sundhedsaftalen repræsenteres ved forummets deltagere.

Se medlemmerne af Det Administrative Kontaktforum

Region Syddanmark og kommunerne i regionen har indgået sundhedsaftalen 2019-2023, som er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsråd. Sundhedsaftalen indeholder bl.a. en beskrivelse af organiseringen af det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet, hvoraf det fremgår, at det overordnede politiske organ på sundhedsaftaleområdet er Sundhedskoordinationsudvalget, mens det overordnede administrative organ er Det Administrative Kontaktforum (DAK). Det Administrative Kontaktforum sætter på baggrund af de politiske visioner og målsætninger den administrative retning for sundhedsaftalesamarbejdet og for implementering af Sundhedsaftalen.

Mødekalender 2022

Der afholdes som udgangspunkt møde 5 gange om året af tre timers varighed. Der holdes som udgangspunkt møde cirka en måned før mødet i Sundhedskoordinationsudvalget. Herudover kan formandskabet indkalde til ekstraordinære møder, ligesom formandskabet kan vælge at afholde formandsmøder.

Deadlines for møder i DAK 2022

Nedenstående mødedatoer er med forbehold for, at der i forbindelse med etablering af Sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsklynger pr. 1. juli 2022 kan forekomme ændringer i mødekalenderen.

Dagsordenspunkter og bilag skal fremsendes til Koordinationsgruppen senest datoen angivet som deadline i oversigten nedenfor.

Mødedatoer og deadlines

Mødedato

Deadline

Torsdag d. 27. januar, kl.12.00-15.00

d. 20. december 

Torsdag d. 31. marts, Kl. 12.00-16.00

Temamøde om sundhedsklynger

Torsdag d. 21. april, Kl. 15.30- 18.30

d. 9. marts

Torsdag d. 27. maj, Kl. 12.00-14.00

d. 23. april

Torsdag d. 16. september, Kl. 13.00-15.00

d. 18. august

Onsdag d. 3. november kl. 13.00-15.00

d. 1. oktober 

Dagsordener og referater for Det Administrative Kontaktforum

Læs aktuelle dagsordner og referater her

Referater fra 2015 - 2019 kan findes her

Kommissorium og forretningsorden

Kommissorium og forretningsorden for Det Administrative Kontaktforum
 

APPFWU02V