Skip til primært indhold

Børn og unge

I Region Syddanmark er der i regi af Sundhedsaftalen, Psykiatriplanen og Praksisplanen fokus på børne- og ungeområdet. Formålet er at forbedre forløbene for børn og unge i forbindelse med forebyggelse, herunder øge fokus på tidlig opsporing af mistrivsel, udredning, diagnostik og behandling samt opfølgning, genoptræning og rehabilitering.

Børn og unge

Arbejdet er igangsat med projekterne Tværsektoriel aftale på børne- og ungeområdet i Region Syddanmark, Forløbsprogrammerne for ADHD, angst/depression og spiseforstyrrelser samt projekt Fremskudt funktion. Læs mere om projekterne her nedenfor:

Video: Gense konferencen ”Spiseforstyrrelser blandt børn og unge i Syddanmark”

11. maj 2022 afholdte Region Syddanmark en tværfaglig og tværsektoriel konference om opsporing, forebyggelse, behandling og rehabilitering af spiseforstyrrelsesramte og deres familier.

Herunder finder du optagelser fra dagen:

Film 1: kl. 08.50: Velkomst, kl. 9.05: Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde v. Michael Axelsen SST

Film 2: Kl.10.40: Inspirationsoplag fra tre kommuner, Sønderborg, Kolding og Vejle kommune

Film 3: Kl. 13.15: Paneldebat mellem Sussi Slumstrup, Speciallæge, Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland. Helle Koch-Christensen, Sygeplejerske, koordinator, Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium Vejle.  Teresa Schürmann, Distriktsleder i Socialpsykiatrien Sønderborg kommune. Steffen Skov Sønnichsen, Afdelingsleder Netværket, HFI (unge) Kolding kommune. Mathilde Due Worm, Sygeplejerske Vejle kommune.

Kontakt specialkonsulent Alice Skaarup Jepsen for tilgængelig version af videoernes indhold på tlf. 29201443.

Du finder materialer fra konferencen på siden Fælles dokumenter for forebyggelse af mistrivsel hos børn og unge

En del af Sundhedsaftalen, Psykiatriplanen og Praksisplanen

Da børne- og unge området er indskrevet i centrale dokumenter som et særligt indsatsområde, er der lagt op til et længerevarende udviklings- og implementeringsarbejde. Der udvikles og afprøves forskellige tiltag eller produkter, som vejledninger, mhp. at forbedre samarbejdet, kommunikationen og koordinationen mellem aktørerne. Tværfagligt som tværsektorielt. Blandt andet arbejdes der konkret med:

• Fælles skabelon til brug for underretninger for sundhedsprofessionelle
• Etablering af (faste) Netværksmøder
• Tovholderfunktionen
• Fælles kompetenceudvikling.

I takt med at produkterne er udarbejdet, afprøvet og revideret samt efterfølgende godkendt, vil du kunne finde redskaberne på siden Fælles dokumenter

 

Alice Skaarup Jepsen

Specialkonsulent

Tværsektorielt samarbejde


29201443
APPFWU02V