Skip til primært indhold

SAM:BO

Samarbejde om borger/patientforløb

Sundhedsvæsenets parter i Region Syddanmark samarbejder om sammenhængende patientforløb for at opnå højere kvalitet og patienttilfredshed med sundhedsvæsenets ydelser.

Samarbejdsaftalen er beskrevet nedenfor. Den er opdelt i:

Forløbsoversigter

0. Skadestueforløb fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med:

 • skadestueforløb
 • skadeklinikforløb

Forløbsoversigten er opdelt i følgende overskrifter:

 • 0.1 Kommunikation ved besøg i skadestue Fælles Akut Modtagelse(FAM)/Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM)
 • 0.2 Kommunikation ved hjemsendelse fra skadestue Fælles Akut Modtagelse(FAM)/Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM))

Læs forløbsoversigten her:

Forløbsoversigten vedr. indsatsen før evt. ambulant forløb eller indlæggelse fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med:

 • Kommunens forebyggende og opsporende tiltag
 • Borgerhenvendelser til praktiserende læge/vagtlæge
 • At kommune og praktiserende læge er i dialog vedr. evt. indsats

Forløbsoversigten er opdelt i følgende overskrifter:

 • 1.0 Forebyggende tiltag i kommunen
 • 1.1 Primærsektorens indsatser overfor borgere i risikogrupper

Læs forløbsoversigten her:

Forløbsoversigten fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med:

 • ambulante patientforløb af kortere eller længere varighed
 • patientforløb i dagafsnit, der betragtes som ambulant behandling

Forløbsoversigten er opdelt i følgende overskrifter:

 • 2.1 Kommunikation ved ambulante patientforløb
 • 2.2 Kommunikation ved behandlingsforløb
 • 2.3 Kommunikation ved afslutning af et ambulant forløb

Læs forløbsoversigten her:

Forløbsoversigten fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med:

 • akutte og planlagte indlæggelsesforløb under 48 timers varighed

Forløbsoversigten er opdelt i følgende overskrifter:

 • 3.1 Kommunikation ved indlæggelse
 • 3.2 Kommunikation ved planlægning af behandlingsforløb
 • 3.3 Kommunikation ved forberedelse af udskrivelsen
 • 3.4 Kommunikation ved udskrivelsen

Læs forløbsoversigten her:

Forløbsoversigten fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med:

 • akutte og planlagte indlæggelsesforløb over 48 timers varighed

Forløbsoversigten er opdelt i følgende overskrifter:

 • 4.1 Kommunikation ved indlæggelse
 • 4.2 Kommunikation ved planlægning af behandlingsforløb
 • 4.3 Kommunikation ved forberedelse af udskrivelsen
 • 4.4 Kommunikation ved udskrivelsen

Læs forløbsoversigten her:

Forløbsoversigten fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med:

 • patienter der efter udskrivelse har behov for kommunale indsatser

Forløbsoversigten er opdelt i følgende overskrifter:

 • 5.1 Første kontakt med kommunen efter udskrivelse
 • 5.2 Opfølgningsbesøg
 • 5.3 Ambulant opfølgning

Læs forløbsoversigten her:

Forløbsoversigten fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med:

 • Skadestueforløb
 • Skadeklinikforløb

Har patienten også kontakt med den kommunale hjemme-og sygepleje skal sundhedsfaglige oplysninger kommunikeres efter forløb 0

Forløbsoversigten er opdelt i følgende overskrifter:

 • 6.1 Kommunikation ved besøg i skadestue (Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) /Fælles Akut Modtagelse (FAM) )
 • 6.2 Kommunikation ved hjemsendelse fra skadestue (Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) /Fælles Akut Modtagelse (FAM))

Læs forløbsoversigten her:

Forløbsoversigten fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med:

 • Ambulante forløb af kortere eller længere varighed

Har patienten også kontakt med den kommunale hjemme- og sygepleje, skal sundhedsfaglige oplysninger kommunikeres efter forløb 2

Forløbsoversigten er opdelt i følgende overskrifter:

 • 7.1 Kommunikation ved ambulante forløb
 • 7.2 Kommunikation ved behandlingsforløb
 • 7.3 Kommunikation ved afslutning af et ambulant forløb

Læs forløbsoversigten her:

Forløbsoversigten fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med:

 • Akutte og planlagte indlæggelsesforløb.

Har patienten også kontakt med den kommunale hjemme-og sygepleje, skal sundhedsfaglige oplysninger kommunikeres efter forløb 3 eller 4

Forløbsoversigten er opdelt i følgende overskrifter:

 • 8.1 Kommunikation ved indlæggelse
 • 8.2 Kommunikation ved planlægning af behandlingsforløb
 • 8.3 Kommunikation ved forberedelse af udskrivelsen
 • 8.4 Kommunikation ved udskrivelsen

Læs forløbsoversigten her:

Kontakt

Annette Vestergaard Weng

Specialkonsulent

Tværsektorielt samarbejde


29201007
APPFWU02V