Skip til primært indhold

Lægerne Thuesvej i Bramming søger en kompagnon eller ansat læge

Vores lægepraksis søger en ny kollega. Velkommen til det gode lægeliv i Bramming.

Om praksis 

Vi er to læger, på hhv. 47 og 64 år, samt 1-2 uddannelseslæge(r).  Derudover har vi en yderst velfungerende sygeplejerske- og sekretærgruppe; i alt 6 deltidsansatte, der hjælper os i det daglige.

Vores lægehus er veldrevet, med god indbyrdes tone, sund økonomi, vi kommer hjem i ordentlig tid, vi har solidt patientgrundlag, og god trivsel.

Vi vægter det at være familielæge, med patientkontakt og tilgængelighed.  Det giver god patienttilfredshed, samt arbejdsglæde og variation i arbejdslivet. 

Vi har 3500 patienter, fordelt bredt ud på alder og køn. 

Vi har – i al beskedenhed – et rigtigt fornuftigt samarbejde med vores nære samarbejdspartnere i kommunen, særligt hjemmeplejen.  Derudover er vi jo tilknyttet 12-mandsgrupper, klyngearbejde, PLO-Esbjerg, hvilket giver god faglig sparring og socialt samvær med de lokale lægekolleger

Vi er en klinik i udvikling.  Meget af det mere standardiserede arbejde, såsom årskontrol af diabetikere og KOL patienter, er i høj grad lagt ud til sygeplejerskerne, ligesom de ukomplicerede hypertensions- og hyperkolesterolæmi-årskontroller er på vej over til dem.  Det frigør os til det lidt mere udfordrende/mindre repetitive lægearbejde; samtidig med at sygeplejerskerne har haft stor glæde af at kunne følge patienterne

Sygeplejerskerne og sekretærerne er i høj grad selvkørende, planlægger selv deres kalender, og aftaler ferie indbyrdes.  De styrer i høj grad selv skadestuen, EKG-tagninger, lungefunktionsundersøgelserne etc. Regnskaber klares af en bogholder.

Vi har 1-2 reservelæger, hvilket holder os skarpe, da vi udfordres til at være opdateret på den nyeste viden. Vi har tillige givet os og hinanden 10 kursusdage årligt.

Det er godt for arbejdsglæden at hjælpe sine patienter, men det er også vigtigt at fungere godt sammen indbyrdes i klinikken. Desuden er det er vigtigt at holde fri når man har fri.  Det gør at man både kan fungere i arbejde og i fritid. Vi læger har også ”givet hinanden fri” hver anden fredag på skift. Det sikrer både frihed for lægen, og tilgængelighed for patienterne.

Vi har gode adgangsforhold, idet vi er ret tæt på motorvejen, og meget tæt på banegården med bus og tog.

Vi søger en kollega, kompagnon eller ansat, der har god faglighed, interesse for faget og et godt humør.  At have mod på at være tutorlæge for reservelægerne er også ønskværdigt, men ikke en nødvendighed.

Lægerne Thuesvej i Bramming

Kontakt praksis 

Hvis dette har interesse, eller hvis du har spørgsmål, eller vil prøve at besøge os, kan du kontakte os på følgende måder:

Søren Skau: ssk@thuesvej10.dk eller på telefon: 23 66 60  07

Jan Hedberg: jah@thuesvej10.dk eller på telefon: 23 61 30 71

Lægerne Thuesvej
Thuesvej 10
6740 Bramming

APPFWU01V